BBS, Breviks Båtsällskap -  Sjösättning 27 april 2002
Här finns en korftfilm på You Tube från sjösättnigen 2004, 7 minuter 10 Mb
 

Jonas - the boss Fiorella - skönhet även i luften
Motorbryderi? Viktoria med godkänd bottenfärg
Lasse lämnar inget år slumpen Lensis pushpit?
Mälar 25an Filur på vift Stefan & Cecilia bemannade den populära "Markan". Glada min er trots kyla och regn!
Jackie slutsjusterar riggen Mastat och klart!

Till Racken.com              Till BBS                    Foto Holger Joné     

SvD - Båtfärger förgiftar livet vid hamnar