Perserud och Racken i vinterskrud sett från Gammelskogsberget

Foto 2006-12-29 av Erik Nyberg? - http://perserud.se/

Racken.com                                                        Perserud