Rackstadkvarnen - foto från 1920-talet (?)

bildindex         www.racken.com        nästa bild

Rackstads kvarnförenings hemsida