Träff 2022-05-19, Statens Normalskolas studenter 1956 i Bergianska trädgården
2022-05-19 SNS