Statens normalskolas realstudenter 1956 lyssnar andäktigt om den förestående rivningen av den "gamla" skolan.

I trappen    Vid Wennerberg  Collage

Bidrag kan mejlas till eller postas till
Holger Joné
Stenbacksstigen12 
181 62 LIDINGÖ
eller ring så hämtar jag i Stockholm
Telefon
hem 08-7661261,
mobil 070-6538150    hem till index