Actionbilder från Statens normalskola - realstudenter 1956
 Siri Haglund


Algot Jenvall


Hervor Wickman


Tore Knöös


Lars Bucht

Tack Agneta för dessa bidrag!

Bidrag kan mejlas till eller postas till
Holger Joné
Stenbacksstigen12 
181 62 LIDINGÖ
eller ring så hämtar jag i Stockholm
Telefon
hem 08-7661261,
mobil 070-6538150    hem till index