Normalljus i Statens normalskola 1956


Månne det är det Birgitta B som skymtar fram?
Candela Mått på ljustäthet. Kallades tidigare normalljus. Numera ljusstyrkan från en ljuskälla som sänder monokromatisk strålning av frekvensen 540x1012 Herz av styrkan 1/683 watt per steradian. Våglängden är 555 nm.

 

Bidrag kan mejlas till eller postas till
Holger Joné
Stenbacksstigen12 
181 62 LIDINGÖ
eller ring så hämtar jag i Stockholm
Telefon
hem 08-7661261,
mobil 070-6538150    hem till index