Staffan i media1955


Fjärderingaren Staffan Berglund, Statens Normalskola i Stockholm, är chef för elevråden i Sverige. - Det mesta är bra i skolan nu, säger han.

Månne det är Inga och Lennart som minglar i bakgrunden?
 

Bidrag kan mejlas till eller postas till
Holger Joné
Stenbacksstigen12 
181 62 LIDINGÖ
eller ring så hämtar jag i Stockholm
Telefon
hem 08-7661261,
mobil 070-6538150    hem till index