Vardag i Statens normalskola  1955Jenvall, J. Algot,
Fil. licentiat

Sista labben i RIII våren 1955
Torun, Kerstin, J. Algot, Gunnel, Ebba, Mari
 

Tack Mari för bl.a. dessa bilder och skolkatalogen!

Plats för fler finnes - se nedan.

Karl-Erik Rehn, Bo, Torbjörn, Lars L,  2* Holger

 

Bidrag kan mejlas till eller postas till
Holger Joné
Stenbacksstigen12 
181 62 LIDINGÖ
eller ring så hämtar jag i Stockholm
Telefon
hem 08-7661261,
mobil 070-6538150    hem till index