Kungliga Musikhögskolan, f.d. Statens normalskola 2006-03-22 - bildmontage av 3 bilder.

 

 

 Delar av festkommittén pauserar i Ljusgården: Mari Jonsson, Barbro Stiernspets, Lars Brandell & Staffan Berglund.

Bidrag kan mejlas till eller postas till
Holger Joné
Stenbacksstigen12 
181 62 LIDINGÖ
eller ring så hämtar jag i Stockholm
Telefon
hem 08-7661261,
mobil 070-6538150        hem_til_index