Åter till bildindex

Svartsjö slott   -  kopierad från www.sfv.se 2002-06-29


Ett nyvaknat slott  

Det tidigare något nedgångna Svartsjö slott har väckts till liv genom ett flerårigt restaureringsarbete både in- och utvändigt. Under sommarhalvåret 2001 gjordes en fasadrestaurering. Slottet har återfått den kulör Carl Hårleman valde på 1730-talet. Det finns rester av den ursprungliga putsen på en tidigare gavelvägg som blev inbyggd på 1770-talet då slottet förlängdes. Putsen har avfärgats i en ljust gul ton som Hårleman bestämde för att efterlikna den franska gula sandstenen.

Spännande tapetprojekt - ett detektivarbete

Interiörarbetena
(se bilder från rundvandring 2003-06-28) har varit omfattande. Bland annat har tolv av slottets rum fått nya tapeter. Statens fastighetsverk har beställt handgjorda pappersark som är 63 x 53 cm. De har limmats i våder och sytts ihop med lintråd. Därefter målades tapeterna för att sedan spikas upp på väggarna.

Det finns endast några få små tapetbitar kvar av de ursprungliga. Inspiration till nya mönster har hämtats från andra slott som har bättre bevarade tapeter. Det har varit viktigt att titta på tapeter som varit skyddade för solen för att hitta den kraftiga kulör som tapeter ofta hade på 1700-talet.  


1700-tal igen. Snickerierna har målats i <br>en ekefärgad brungul nyans och <br>taket har blivit svart.<br>Foto: Peter Steen.
1700-tal igen. Snickerierna har målats i en ekefärgad brungul nyans och taket har blivit svart.
Foto: Peter Steen.


Från stenhus till renässansborg 
Svartsjö ligger på Färingsö utanför Stockholm. Slottet har en lång historia som kunglig vistelseort. Redan under medeltiden fanns på Svartsjö ett stenhus där kungar och riksföreståndare vistades.

Sannolikt byggde Gustav Vasa om det gamla stenhuset till ett befäst hus med rundtorn, där han 1540 inrättade ett myntverk. Erik XIV och Johan III utvidgade anläggningen till en magnifik renässansborg med en rund inre borggård. I anslutning till borgen anlades en lustträdgård och en djurgård för kungliga jakter. 1687 brann borgen och kvar blev endast borggårdens brandskadade mur och torn. 


Balustradmuren har fått en ny ramp ner <br>till vattnet, precis som på Hårlemans <br>tid. De båda broarna över vallgraven <br>är också åtgärdade. <BR>Foto: Peter Steen.
Balustradmuren har fått en ny ramp ner till vattnet, precis som på Hårlemans
tid. De båda broarna över vallgraven är också åtgärdade. 
Foto: Peter Steen.


Mönsterbildande för svensk herrgårdsarkitektur 

Fredrik I gav på 1730-talet arkitekten Carl Hårleman i uppdrag att rita ett jaktslott. I både fasadutformning och planlösning blev slottet mönsterbildande för svensk herrgårdsarkitektur. Anläggningen stod klar 1739.

På 1770-talet ville kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika bygga ut slottet. Uppdraget att rita tillbyggnaden gick till arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz. Under Gustav III:s tid beboddes Svartsjö endast sporadiskt och då mest under jakttiderna.

Under 1600-talet anlades här en barockpark med en strikt kvartersindelning. Innanför 1500-talets, nu torrlagda, vallgrav anlades på 1700-talet gångvägar som strålade ut från slottets mittaxel. 


Detalj av nyskapad tapet, ”Strödda <br>blommor på på gul botten”, av konstnär <br>Pi Eriksson. <br>Foto: Peter Steen.
Detalj av nyskapad tapet, ”Strödda
blommor på på gul botten”, av konstnär
Pi Eriksson.
Foto: Peter Steen.


Ombyggnad till fängelse 

1820 fanns det planer på att inrätta en invalidinrättning i slottet, men detta genomfördes aldrig. Dock bidrog detta till att byggnaden tömdes på både fast och lös inredning och slottet stod mer eller mindre oanvänt under 1800-talet

Riksdagen beslöt med Oscar II:s medgivande att bygga om Svartsjö till tvångsarbetsanstalt. 337 celler med plåtväggar och gallerdörrar inreddes. Utanför slottsbyggnaderna uppfördes nya byggnader för olika funktioner. Ett fem meter högt träplank som senare ersattes av en stenmur byggdes runt slottet. Efter 75 år stängdes Svartsjö slott som anstalt 1966 och några år senare revs fängelsemurarna och byggnaderna från anstaltstiden. Inom parken fanns dock den forne fängelsedirektörens bostad kvar. Invändigt revs inredning från anstaltstiden. I det stora restaureringsarbetet mellan 1995-2002 har bl a en av fängelsecellerna rekonstruerats. 


Under 2002 rekonstruerades en fängelse-<br>cell i slottet för att visa även den <br>delen av slottets historia.<br>Foto: Peter Steen.
Under 2002 rekonstruerades en fängelse-
cell i slottet för att visa även den
delen av slottets historia.
Foto: Peter Steen.


Fakta 
Byggår: 1730-tal
Arkitekt: Carl Hårleman
Lokalarea: 2 445 m²
SFV:s broschyrer: Svartsjö; Från stickling till färdig värme vid Svartsjö Slott
Länkar: Ekerö Turism, Mälarslott

Öppettider Svartsjö slottscafé:
Lö-sö maj-aug kl 11 - 17, sept-april kl 12 - 16
Allmän visning av slottet lördagar kl 13. Obs! föranmälan på plats eller per telefon krävs för att undvika för stora grupper

Julbord i slottsmiljö 30 nov - 22 dec 2002

För information om caféet, gruppbokningar mm kontakta:
Barbro Åberg, tel 0708 295 880/08 560 405 45

Förvaltare: Rolf Karlsson
Statens fastighetsverk
Tel: 08-696 72 13/070-889 12 80

Adress: Svartsjö slott
179 00 Stenhamra 


Blå prick=Svartsjö slott
Blå prick=Svartsjö slott


För beställning av foldrar kontakta:
Roger Wigestam
Statens fastighetsverk
Tel:08-696 71 90 Senast uppdaterad 2002-10-30     © Statens fastighetsverk
Innehåll: redaktion@sfv.se Teknik: webmaster@sfv.se

kopierad från www.sfv.se 2002-06-29

Åter till bildindex