Omslag  Titel
Författare  
Beskrivning på nätet - oftast av förläggaren
Detaljerna Detaljerna

Ia Genberg 2022

Vi lever så många liv inuti våra liv, mindre liv med människor som kommer och går, vänner som försvinner, barn som växer upp, och jag förstår aldrig vilket av mina liv som är själva ramen.
En kvinna ligger nedbäddad i feber när en handfull människor ur det förflutna står framför henne: en blivande kändis som skrev ett brev, en vän som försvann bortom kartan, en kärlek utan framtid.
Detaljerna är en roman med fyra porträtt och tusen detaljer, om tummade pocketböcker, psykedelisk dans och kippande oro. Vilken är den perfekta millennieklänningen? Kan en älskad människa verkligen försvinna? Och vem är det egentligen som porträtteras, personen på bilden eller den som håller i penseln?

2022-11-23 Fri En uppvaxt vid historiens slut  Fri : en uppväxt vid historiens slut

 

Lea Ypi 2021

Lea växer upp i det stalinistiska Albanien. Det är en tillvaro präglad av isolering, övervakning och umbäranden. Men Lea anar inget av detta. Hon är stolt över sitt fria och jämlika land, och helt ovetande om det pris hennes familj betalat för att överleva. År 1990 ändras allt. Regimen faller, men den nyvunna friheten visar snart ett annat ansikte, också det brutalt och skoningslöst.

Fri - En uppväxt vid historiens slut är en överväldigande och knivskarp berättelse om att växa upp i skiftet mellan kommunism och kapitalism.

Med Linne gnm 

Med Linné genom Sverige

Ove Torgny 2006

Linné var både naturforskare och upptäcktsresande. Lapplandsresan 1732 följdes av resor till Dalarna, Öland-Gotland, Västergötland och Skåne. Linnés uppdrag var att leta fram nya naturresurser. Ove Torgny berättar om en sällsynt engagerad människa, som reste strapatsrikt, till häst. Med många roande citat ur Linnés egna reseberättelser skildrar han vad Linné var med om, men han berättar också vad dagens resenär kan se i Linnés spår. Att resa med Linné blir en kulturhistorisk upptäcktsfärd i 1700-talets Sverige.
Många trevliga bilder.
Större trygghet aldrig fanns
Större trygghet aldrig fanns

Klas Östergren 202
1

Klas Östergren skriver detta om sin bok:

För femtio år sedan hörde jag talas om en svensk som blivit skjuten på en flygplats i Tyskland. Han hette John Löwenskjöld och sades vara generalsekreterare för International Life Assurance Company som lovade ett liv i fullständig trygghet.   Vad gick Löwenskjölds visioner ut på? Vilket är priset för den trygghet han utlovade?
Efter närmare femtio år är mordet fortfarande olöst. Och många frågor obesvarade. Den här boken handlar om en man som försöker besvara dessa frågor. Han är uppvuxen i en familj som tagit del av ILAC:s förmåner. Han vet vad det handlar om.
Men jag vet inte vad hans tillvaro liknar. Ett paradis eller ett helvete? Eller helt enkelt bara livet i en liten ort någonstans i Sverige?
Här och nu.
Ett dolt universu, av Alexandre Antonelli  Ett dolt universum
Alexandre Antonelli 2022
Den biologiska mångfalden är den mest värdefulla tillgång jorden ger oss. De flesta nu levande arter fanns långt före Homo sapiens, och människan skulle inte kunna existera utan naturens resurser och uppfinningsrikedom.

I dag är hotet mot jordens biologiska mångfald ett minst lika stort problem som klimatförändringarna. Invasiva arter, miljögifter, varmare klimat och mänsklighetens exploatering av tidigare orörd natur och unika ekologiska nischer för bebyggelse, odling och annan verksamhet har försatt en hel miljon arter i fara.
Ett dolt universum är en bok att fascineras av men också att oroas av. Boken avslutas med råd om vad läsaren själv kan göra för att skydda mångfalden.
En flickas memoarer En flickas memoarer
 Annie Ernaux 2016
I En flickas memoarer söker Annie Ernaux sig tillbaka till sommaren 1958, som hon tillbringade som ledare på ett sommarkollo i Normandie. Hon återvänder till sin första natt med en man. För honom betyder natten ingenting, för henne alldeles för mycket. I akten lämnade hon kvar sin egen vilja och hon känner sig nu plötsligt som en slav utan ägare. Sextio år senare inser hon att hon kan sudda ut åren som gått för att undersöka den unga kvinna som en gång var hon. Genom att skriva En flickas memoarer, som tar henne tillbaka till de outplånliga minnena från den sommaren 1958, hittar Ernaux ursprunget till hela hennes skrivande liv. Ett ursprung som är levande, våldsamt och smärtsamt och som är byggt på skam, våld och svek.
Skogslandet  Lisa Röstlubd Skogslandet
Lisa Röstlund 2022

I skogslandet Sverige pågår en strid. Biologer larmar: de sista riktiga skogarna försvinner – snart återstår bara hyggen och plantager. Skogsbolag och andra forskare säger tvärtom: vi har aldrig haft så mycket skog som nu. Och mitt i brinnande klimat- och biologisk mångfalds-kris är man djupt oense om hur skogen ska användas för att bäst möta och bidra till att lösa den.När journalisten Lisa Röstlund granskar en av vår tids ödesfrågor kliver hon ned i skyttegravarna och blottar konsekvenser av kriget. Hon finner hemliga dokument och möter rädda människor som bara vågar uttala sig anonymt, men också de som väljer att prata öppet. Om självmord. Om dödshot mellan grannar. Om etablerade och välrenommerade forskare som mobbas ut. Och om vetenskapsmän som smider planer ihop med industrin. Granskningen vävs in i hennes vardag och väcker svåra frågor.

Elsystemkrisen Svenolof Karlsson Elsystemkrisen

Svenolof Karlsson 2022

Energidebatten i Sverige är som en skönhetstävling. Vad tycker du bäst om, vindkraft eller kärnkraft? Det centrala problemet är dock ett annat. Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. För att upprätthålla driftsäkerheten begränsas elsystemet på ett omfattande sätt. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har detta i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. Den fortsatta utbyggnaden av elproduktionen är hotad. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Min hemlighet Petrarca

 

Min hemlighet

Francesco Petrarca
skriven c:a 1347 - 1353

Francesco Petrarca (1307–1374) , den store italienske humanisten, blev tidigt hyllad för sina lärda verk på latin och innerliga kärleksdikter tillägnade den onåbara Laura. Ryktbarheten nådde sin kulmen när han 1341 lagerkröntes på Capitolium.
Trots framgång och hyllningar hamnar han i en kris, och det är då han börjar föra sina hemliga dagboksanteckningar, "Secretum". Augustinus hade med sina "Bekännelser" blivit en förebild, och Augustinus blir också hans samtalspartner i dagboken, med den undersköna kvinnan Sanningen som vittne. Petrarcas rannsakan med sig själv är ärlig och utlämnande - han har också kallats den första moderna människan.
Översättning Birger Bergh.
Förord av Birgitta Kurtén-Lindberg.

Diplomatens sista dsepesch av Johan Molander Diplomatens sista depesch
Johan Johan Molander 2022
Efter ett långt liv på toppnivåer i rikets tjänst sammanfattar diplomaten Johan Molander sina erfarenheter av svensk utrikespolitik, våra internationella relationer inte minst med Ryssland...
Molander beskriver på ett personligt och drastiskt sätt möten med konstnärer i Ryssland, aningslösa svenska politiker, samtal med Putin och brokiga multinationella FN-delegationer. En depesch är en ofta brådskande rapport till en utrikesminister som sammanställs av en ambassadör. Namnet kommer ifrån franskans dépêcher som betyder skynda
Resan till Armenien Osip Mandelstam


Resan till Armenien

 
Mandelstam anträder sin länge drömda resa till Armenien i början av maj 1930. Under två år har han plågats av förföljelser från "brödskrivarna" i hemlandet. Genom resan återfår han sin kraft och skaparglädje

 "Ingrids boktankar":
http://ingridsboktankar.blogspot.com/2019/08/resan-till-armenien.html
Resan till Armenien”, som skrevs år 1930. Armenien har en tragisk historia - precis som Mandelstam. Poetens liv och öde skildras vackert och ingående i Birgitta Trotzigs förord och det finns dessutom ett slutord-skrivet av Bruce Chatwin.
Humanismens födelse Anders Bergman Humanismens födelse
 
Anders Bergman 2016
I övergången från medeltid till modern tid spelade de italienska renässanshumanisterna en avgörande roll. Inspirerade av antika verk, som i många fall hade glömts bort sedan sekler i Europa, presenterade de nya idéer om etik, politik och pedagogik.
Till skillnad från hur fördomarna har gått i alla tider om humanister var framväxten av deras rörelse en direkt konsekvens av det allt mer urbaniserade samhällets behov av språkkunniga administratörer och politiskt insiktsfulla rådgivare. På så sätt blev deras tankar tidens viktigaste intellektuella strömning, karriärväg och statusmarkör.
Det är inte att förundra att Humanismens födelse är den första presentationen på svenska om dessa modernitetens stigfinnare, utan vilka varken reformation eller naturvetenskaplig revolution kan förställa ha ägt rum.
Ocean-känslan OCEAN- KÄNSLAN

Isabella Lövin 2022
"Det är något så ovanligt som en fackbok befriad från tyckande och överdrifter. Och som trots att den inom sig bär ett hav av kunskap inte blir forskningsmässigt tråkig. En bok av en tidigare politiker som inte fokuserar på den egna gärningen och att frisera sitt eftermäle. Utan på saken. Den är liksom hennes tidigare bok Tyst hav helt enkelt en bra bok." SvD

"Isabella Lövin --- skriver sitt politiska testamente; sammanfattar och problematiserar samtidigt en turbulent period i svensk politisk historia. Perspektivet är helheten där varje detalj, varje beslut, får en global miljökonsekvens. --- Lövin tillåter sig att vara privat utan att bli känslosam, klart och koncist beskriver hon politikens villkor och otillräcklighet" BTJ
Här slutar världens ände Här slutar världens ände
Jonathan Franzen 2018

 

Jonathan Franzens blick är främst fäst på hemlandet USA och är en skarp iakttagare av hur vi beter oss här på jorden, inte minst ur ett klimat-perspektiv. I sin nya essäsamling återvänder han bl.a. till en av sina stora passioner; fåglar. Boken är en hyllning till deras skönhet och är en uppmaning till oss alla att agera för att rädda det vi älskar. Träffsäker, lågmäld och full av klokskap ger Jonathan Franzen i Här slutar världens ände oss en välkommen tankeställare präglad av hopp och förnuft.

Resan med Beagle Resan med Beagle
Charles Darwin 1839

översatt 2202 av Daniel Helsing
Resan med Beagle är ett unikt reportage över en av den moderna vetenskapens mest avgörande upptäcktsresor. Det är en berättelse om hur vetenskap går till i praktiken: genom noggranna observationer, oväntade möten och ett öppet sinnelag för världens rikedom.

På den fem år långa seglatsen studerar och fascineras Darwin av naturen i all dess prakt och ägnar allt samma uppmärksamhet: saltöknar i Argentina, spindlar i Brasiliens regnskogar, fåglar i Atlanten och förstås de stora landsköldpaddorna på Galapagosöarna. De rön han finner blir underlaget till hans banbrytande verk Om arternas uppkomst som skulle komma att skriva om den vetenskapliga världsbilden i grunden.
Om att aldrig ge upp Om att aldrig ge upp
Barbro WesterholmIngrid Kinne Lindgren 2021

För första gången berättar den outtröttliga Barbro Westerholm om sitt liv som kvinna, läkare, ämbetsman och liberal riksdagsledamot. Under mer än fem decennier har hon påverkat och förändrat det svenska samhället i en mängd sociala frågor, från vaggan till graven. Hon brinner för att undanröja hinder så att människor kan leva sina liv som de vill så länge det inte skadar någon annan. 

Som generaldirektör för Socialstyrelsen var Barbro den som 1979 drev igenom att homosexualitet inte längre skulle räknas som en psykisk sjukdom. Efter detta har hon varit engagerad i andra frågor kring homosexuellas rätt och fortsatt att arbeta för HBTQ-frågor och homo-, bi- och transpersoners rättigheter...
När bergen sjunger När bergen sjunger
Nguyen Phan Que Mai 2020

En starkt berörande roman om komplicerade familjerelationer, och en briljant skildring av Vietnams turbulenta historia: från den franska koloniseringen, uppdelningen av Syd- och Nordvietnam, Vietnamkriget och hela vägen fram till idag. Men den är lika mycket en bok om glädje, trots och beslutsamhet. Och om hoppets osannolika kraft.

Skämtet Skämtet
Milan Kundera 1970
Huvudkaraktär är Ludvik, inbiten socialist och en man med intellekt som efter en liten spetsfundighet gentemot sitt hjärtas dam blir utesluten ur Tjeckiska kommunistpartiet på 50-talet samtidigt som han även blir utsparkad från universitet och således även sina studier. Han blir därefter inkallad till armen, och hamnar i det för en socialist mest föraktade regementet, det svarta. Där finns alla politiska fiender, motståndare till det ett kommunistiska samhället, kapitalister och så vidare. Följaktligen, fiender till allt det Ludvik står för! Men det finns även andra levnadsöden som skildras vid sidan om den förtappade Ludvik.
Med Med anledning av sitt engagemang i
 Pragvåren 1968 förlorade Kundera  sin anställning vid universitetet, och hans böcker förbjöds och han flyttade utomlands.
  2021  
Er vän Gustaf Fröding  Er vän Gustaf Fröding

Frödingsällskapet 2021

En antologi med tio kvinnliga röster om relationen till skalden och hans verk:

AGNETA PLEIJEL Till Gustaf Fröding från en som varit en ung flicka
MY BODIN Je suis Gustaf, HELENE RÅDBERG Frödingfragment
MALIN BILLER Att vandra I Frödings fotspår
EVA HAETTNER AURELIUS I själens mörker
MIRIAM KAUKOSALO För länge har jag tänkt och trott
VIBEKE OLSSON FALK Här var det skugga och här var sol
EVA JONSSON I hemskogen, HANNA JEDVIK Gustaf, min vän

Den sista gåvan  Den sista gåvan

Abdulrazak Gurnah 2011
Människorna i Den sista gåvan är offer för sina omständigheter, illa tilltygade av den globala migrationens tidvattensvågor, på flykt från sig själva. De är märkta av förlust, skam och rädsla. Med mästarhand skildrar Abdulrazak Gurnah deras rotlöshet, skuldkänslorna gentemot dem som har lämnats kvar, deras längtan efter tillhörighet och deras försök att uppfinna sig själva på nytt. Det här är berättelsen om den sköra gränsen mellan förlust och frihet, mellan gamla svek och nya lojaliteter.
Paradise Paradise

Abdulrazak Gurnah 1994
Tolvårige Yusuf skickas av sina fattiga föräldrar till kusten för att bo hos sin farbror Aziz, en förmögen köpman. Snart går det upp för den oskuldsfulle Yusuf att köpmannen inte alls är Yusufs farbror: i själva verket har han sålts som skuldslav av sin far. Så börjar livets hårda skola för Yusuf. Genom Yusuf får vi uppleva ett Afrika som präglas av stamstrider, vidskeplighet, sjukdomar och barnslaveri, men drömmaren Yusuf får också en skymt av paradisets portar av eld och vatten.
Naturen vi ärvde Naturen vi ärvde
Henrik Ekman 22021
Med en stark kärlek till naturen som utgångspunkt har Henrik Ekman bevakat miljöområdet i snart ett halvt sekel. Många miljöproblem har lyckligtvis fått sin lösning, men samtidigt har nya hela tiden dykt upp. Mer komplexa och globala, svårare att lösa.

Idag går sjöarna åter att bada i. Luften är frisk att andas. Miljögifternas offer har kommit tillbaka – havsörnen, gråsälen, uttern. Försurningen som hotade livet i många sjöar är under kontroll. Men världen över fortsätter jordbruk och skogsbruk att utarma den biologiska mångfalden. Och i slutet av den miljöresa som boken skildrar har klimatet blivit vår tids ödesfråga.
Löpa varg  Löpa varg
Kerstin Ekman 2021

Redan i bokens sjätte mening förstår man att ordningen ska ruckas på allvar. I köket ligger ett vapen, en studsare. Oladdad mot alla regler.  ”Varför vet jag inte. Det blir så bara.”Om minnena som plötsligt hemsöker den pensionerade jägmästaren och jaktledaren Ulf Norrstig när han fått syn på en mäktig varghanne från fönstret i sin prinsesstårtegröna husvagn i skogen. ”Jag såg honom och mitt liv var inte längre vanligt.”
Ekman skriver om konflikterna i byn, om varghatet, om hur Ulf uppfattas som förrädare. En subtil undertext med en tidningsartikel om jubilaren som informerar om att han aldrig hade råd att överta fädernegården i Hälsingland öppnar för paranoia. Ett integritetskränkande hån i klassamhället? Dom över åldrad man?
Men det tvetydiga slutet efter ett jaktbrott ställer frågan i rekyl: vem ska man vara lojal med? Människan eller djuren, lagen?

Nedmontering,  Anaytoli Zlobin Nedmontering
Anatolij Zlobin 1990

§ 13: "Nedmontering verkställs av kamrat Samins mo­nument i staden IckeSamingrad (totalvikt 196 ton, varav 20 ton garad  koppar)... Meddelandet går ut från högsta ort, och nu blir det mycket bråttom. Partifunktionärer, ingenjörer, ned-monteringsarbetare, statyns trogne väktare Silin, ge­neralen i "Kunskapsstyrelsen" Sjkunajev - alla dras de in i en häxdans av intrigspel och förvecklingar. Och mitt i tumultet hittar vi monumentets skapare Arkadij Buritj, en konstnär som vet hur man hamnar på fötter efter regimskiften. Under en enda natt rivs kolossen omkull - på samma sätt som man i övriga landet utplånar varje minne av den forne "Leda­ren och Läraren". Städer döps om, gator får nya namn och böcker tas ur biblioteken.Men vad har man för nytta av att störta tyrannens staty, när sockeln ändå lämnas kvar?

Vikingatidens härskare  Vikingatidens härskare
Anna Lihammer 2012
 
Vikingatidens människor framställs ofta som barbariska vildar - pirater med stora skägg, vilda ögon och väldiga stridsyxor. Men denna bild stämmer inte. Numera vet man att vikingatiden var betydligt mer komplex och att de flesta som levde under perioden var fredliga jordbrukare.
Utifrån aktuella utgrävningar och den senaste forskningen berättar Anna Lihammer om vikingatidens spännande och mångskiftande värld. Med hjälp av bevarade föremål, gravar och byggnader lyfter hon fram både kända och okända härskare. De rikast utsmyckade gravarna tillhörde dessutom kvinnor som kunde ha lika höga positioner som männen.
Vikingatidens härskare
 utsågs till Årets bok om svensk historia 2012 
Vilda västern - myt och verklighet Vilda västern
myt och verklighet
Olle Bergman 2021?
Efter det amerikanska inbördeskrigets slut 1865 drog tusentals hoppfulla amerikaner och européer västerut. Med de strävsamma nybyggarna följde en svans som sökte försörjning, äventyr eller snabba rikedomar. Farmare, hantverkare, handelsmän... alla sökte de lyckan i gränslandet i väster, The Frontier. Den amerikanska urbefolkningen kunde inte hejda processen, trots sitt förtvivlade motstånd under de sista indiankrigen.Här möter vi Jesse James, Billy the Kid, Wyatt Earp, Sitting Bull, Crazy Horse och andra som gått till historien, och får en fördjupad bild av epokens ikoniska centralfigur - cowboyen - och hans strävsamma liv ute på vidderna.Fängslande människoöden inramas av en större berättelse som beskriver det sena 1800-talets amerikanska migrationshistoria....
Dar käftorna sjunger  Där kräftorna sjunger
Delia Owens 2018
 En oförglömlig berättelse om naturens krafter och ensamhetens pris. Kya Clark lever ensam och i samspel med naturen utanför en liten stad vid North Carolinas kust. Byborna kallar henne ”Träskflickan” och har i många år spridit elaka rykten om henne. När en stilig quarterback hittas död i våtmarken blir hon därför omedelbart misstänkt och en mordutredning inleds. Men Kya är långt ifrån den obildade enstöring som alla tror, och snart uppdagas sanningen om hennes liv. ”Där kräftorna sjunger” var den mest säljande boken i USA 2019 och har blivit en internationell fenomentitel som älskas av läsare över hela världen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Where_the_Crawdads_Sing
Sammetsdiktaturen : motstånd och medlöpare i dagens Ryssland Sammetsdiktaturen : motstånd och medlöpare i dagens Ryssland

 

Anna-Lena Laurén 2021

 

Det är farligt att vara oppositionell i Ryssland. Om man deltar i demonstrationer och gör motstånd riskerar man sitt liv och sin frihet.
Ändå gör ryssar det – trotsar regimen för att stå upp för det de tror på. Samtidigt är det många ryssar som väljer att tiga, att ignorera landets blodiga historia och komplicerade förhållande till demokratin så länge makthavarna lämnar dem själva och deras familjer i fred.

I Sammetsdiktaturen får vi en inblick i det politiska spelet i Kreml och följer med hem till köken hos vanliga ryssar.
Levande och personligt ger Laurén värdefulla inblickar i vardagen i ett av världens mest motsägelsefulla och fascinerande samhällen.
   Att arbeta för en idé är att leva Att arbeta för en idé är att leva
Camilla Bergvall 2020

Nanny Palmkvist (1862-1940) stod på barrikaderna i sekelskiftets Sverige, med en vision om ett helt nytt samhälle. Hon ville reformera skolan så att den tog tillvara varje barns unika förmåga och cyklade hundratals mil trots att det ansågs skamligt för kvinnor att idrotta. Hon ville att kvinnor skulle få vara hela människor, bortom begränsande könsroller och förespråkade djurs lika rätt att röra sig fritt på jorden.

Hennes kompromisslöshet i kampen för rättvisa väckte stort motstånd bland dåtidens makthavare, vilket osynliggjort hennes visionära idéer om medmänsklighet. Fram tills nu.

Sidenkatedralen : och andra texter Sidenkatedralen - och andra texter
Sara Danius 2020
Efter succéerna Den blå tvålen och Husmoderns död arbetade Sara Danius med två projekt som aldrig hann färdigställas; en samlingsvolym med publicerade artiklar och essäer i skilda ämnen, samt en bok om hennes favoriter inom fotokonsten. Sidenkatedralen samlar dessa projekt i en volym. Här finns förord till nyöversatta klassiker som Madame Bovary och Gruppen, essäer om Svetlana Aleksijevitj och Selma Lagerlöf, och de sommar- och vinterprogram som talade till så många. Men också texter om banbrytande fotografer, exempelvis Lucia Moholy och Louise Dahl-Wolfe, samt texter om Svenska Akademien. Allt präglat av Sara Danius omisskännliga blandning av bildning och briljans.
The lost pianos of Siberia The lost pianos of Siberia

Sophy Roberts 2020
Dotted throughout this remote and beautiful landscape are pianos created during the boom years of the nineteenth century. They tell the story of how, ever since entering Russian culture under the influence of Catherine the Great, piano music has run through the country like blood. How these pianos made the journey into this snow-bound wilderness in the first place is remarkable.

That they might be capable of making music in such a hostile landscape feels like a miracle. The Lost Pianos of Siberia is an absorbing story about a piano hunt - a quixotic quest through two centuries of Russian history and eight time zones stretching across an eleventh of the world's land surface. It reveals not only an unexpected musical legacy, but profound and brave humanity in the last place on earth you might expect to find it.
Mina ryska vänner Johanna Melén
Min a ryska vänner 2020

Johanna studerar rysk litteratur på universitetet i Sankt Petersburg och väljer bo i primitiv studentkorridor för ryska studenter. Hon får ryska vänner. Snart delar hon rum med Olga, och umgås med Sveta och Natasja.
Samtidigt som Johanna försöker integrera sig sker flera spektakulära terrordåd mot bostadshus i Moskva och andra städer.  Vladimir Putin blir premiärminister. Bara några månader senare, på nyårsafton 1999, blir han tillförordnad president efter Boris Jeltsin.
En fascinerande skildring av landet efter 90-talets skakiga frihetsyra, med terrordåd och en tilltagande maktcentralisering, som också berättar om kompisödena i skuggan av Kreml fram till i dag.

Selma Lagerlöf Mårbackasviten Mårbackasviten

Selma Lagerlöf 1922-1932

I Selma Lagerlöfs självbiografiska svit omnämns hennes far – i Lagerlöfforskningen ofta kallad författarens musa – som en oemotståndlig charmör, trots att situation efter situation på skriande vis efterfrågar hans kärlek. Han kallas kraftkarl, fast tydligtvis är han en man utan kraft. Lagerlöf beskriver honom som en underbar far, men av den faderliga omsorgen ser vi inga tecken alls. När Selma Lagerlöf började skriva självbiografiskt utmanade hon sig själv och sitt tidigare författarskap. »Mårbackaböckerna « – Mårbacka [1922], Ett barns memoarer [1930] och Dagbok [1932] – är en osentimental självbiografisk berättelse där inte minst mannens svek hamnar i förgrunden.https://litteraturbanken.se/skolan/wp-content/uploads/2018/10/MarbackaLarare.pdf

Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf : Sveriges modernaste kvinna

Anna Nordlund, Bengt Wanselius 2018

 Selma Lagerlöf var alltid i frontlinjen. Redan i början av 1900-talet propagerade hon för kvinnlig rösträtt. Hon valde att leva i kärleksförhållanden med vem hon själv ville oavsett dåtidens konventioner. Hon köpte in sig i ett filmbolag och behärskade snabbt svensk filmindustri. Hon var aktiv i bildandet av Folkpartiet och engagerad i rättvisefrågor. Boken gör små resuméer av många av Selmas böcker. Man får även inblick i hennes ekonomi och makalösa framgång med böcker, film och teater. Selma är smart och rakryggad men undviker ta ställning i känsliga frågor som skulle kunna straffa hennes författarskap och möjligheterna att realisera sin dröm om Mårbacka som en värdig bostad för en framstående författare. Denna bildrika biografi spänner över Selma Lagerlöfs hela livslängd, dvs från 1858 till 1940.

Jag vill sätta världen i rörelse Jag vill sätta världen i rörelse
En biografi över Selma Lagerlöf


Anna-Karin Palm 2019
Selma Lagerlöf. Folkkär och världsberömd, framgångsrik och hyllad. Men bakom den etablerade bilden av Nobelpristagaren och sagotanten på Mårbacka fanns en sökande, tänkande, älskande människa med stort frihetsbegär och djärva visioner.
Anna-Karin Palm skriver med författarens blick på Selma Lagerlöf och ser hennes idévärld och inre liv som grundval för hennes skapande. Hon berättar om vänskaper och kvinnokamp, tidens frågor och sammanhang. Författarlivets strider och tvivel träder fram, men också det starka självförtroendet och målmedvetenheten hos en kvinna som banade nya vägar, både i livet och i litteraturen.
Herrarna i skogen Herrarna i skogen

Kerstin Ekman 2007

En rik essäsamling – om historiens och diktens, sagans och mytens, botanikens och industrins skog.
Kerstin Ekman skriver i sitt förord: Min glädje finns i skogen. Jag går mycket i skogen… Skogen är ett förhandlingsrum där människors psyke har undergått kusliga förändringar. …I skogen har det mycket länge funnits rå och rör och ägarna har vaktat sina skiften. Sågtimret har fått större och större värde. Nu är det snart slut på den djupa, naturligt växande skogen. Det är dags att summera vad vi fick av den och värna den vilda resten…    

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Selma Lagerlöf 1906-1907

Romanen skrevs ursprungligen som läsebok i svensk geografi och ingick i serien Läseböcker för Sveriges barndomsskolor.  Resan i boken börjar söndagen den 20 mars och slutar då Nils kommer hem till Västra Vemmenhög den 8 november samma år. Gåskarlen heter Mårten och är en vit tamgås som bestämmer sig för att slå följe med de gråa vildgässen -  en biologisk märklighet! . Ledargåsen heter Akka. https://sv.wikipedia.org/wiki/Nils_Holgerssons_underbara_resa_genom_Sverige

Gösta Belings saga Gösta Berlings saga


Selma Lagerlöf 1981
Gösta Berlings saga är en roman från 1891 av Selma Lagerlöf, hennes debutroman. Handlingen utspelar sig i Värmland under 1820-talet, och rör sig i huvudsak kring den avsatte prästen och kavaljeren Gösta Berling, och är en skildring av livet i Värmland under 1820-talet. Boken består av en inledning i två delar och 36 kapitel. Många kapitel bjuder på alternativa historier, där bipersoner skildras ingående och färgstarkt. Den är idag (2011) översatt till ca 50 språk. https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6sta_Berlings_saga
Anna Svärd Anna Svärd

Selma Lagerlöf 1928

Anna Svärd är en roman av Selma Lagerlöf från 1928.[1]

Den tredje och sista delen av romansviten Löwensköldska ringen. 
Det är många livsöden som vävs samman i boken: Karl-Arthur själv, predikanten med sina självförgörande ideal av självförnekelse och uppoffring, den praktiska dalkullan Anna Svärd, som håller på sitt eget in i det sista och inte vill dela med någon vare sig i himmelen eller på jorden, Charlotte Schagerström som lever lycklig med sin man men ändå inte kan glömma Karl-Arthur och den motbjudande Thea Sundler.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Sv%C3%A4rd

Charlotte Löwnsköld Charlotte Löwensköld

Selma Lagerlöf 1925

Den rike Schagerström på Stora Sjötorp har friat! Men Charlotte Löwensköld är förlovad med pastorsadjunkten Karl-Artur Ekenstedt som i sin tur åtrås av organistfrun Thea Sundler; den olyckliga kvinna som sår split mellan de unga älskade. Och pietistiske Karl-Artur vacklar mellan sin kärlek till Gud och sin kärlek till Charlotte. Inget går Charlotte Löwenskölds väg och rädslan griper henne: Är det general Löwenskölds förbannelse som för allt elände hennes väg?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Charlotte_L%C3%B6wensk%C3%B6ld

Löwensköldska ringen Löwensköldska ringen

Selma Lagerlöf 1925

Boken är första delen i en romantrilogi av Selma Lagerlöf. Även hela sviten kallas Löwensköldska ringen; de övriga delarna heter Charlotte Löwensköld respektive Anna Svärd, efter viktiga personer i romanserien. Den spöklika historien utspelar sig i trakterna kring Karlstad. Familjens namn är taget efter släkten Löwenhielm, men Lagerlöf kallade boken och personerna först Löwenborg, ett namn som vid tiden ofta förekom i tidningarna. Eftersom det fanns personer ur släkten Löwenborg vid liv, ändrade dock förlaget namnet till Löwensköld.[2]

htps://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6wensk%C3%B6ldska_ringen
I en fövandlad stad I en förvandlad stad

Per Anders Fogelström 1966

Vi befinner oss nu i Stockholm under åren 1925–1945, tjugo år som rymmer en väldig förvandling i staden och dess människors liv. Andra världskriget får återverkningar även i Sverige. Allt fler bilar rullar på Stockholms gator, lägenheterna utrustas med dusch och toalett. Den okuvliga Emelie, som nu arbetar i affär, är familjens fasta punkt, men runt omkring henne går släktingarna sina egna vägar. Den borgerliga grenen av familjen kan njuta frukterna av stadens utveckling. Arbetarna märker också den nya tiden med växande arbetslöshet men de tar också del av de nya möjligheterna i det begynnande folkhemmets större trygghet.

http://skrivande.blogspot.com/2014/08/i-en-forvandlad-stad.html

Berättelser från de insällda upproren Berättelser från de inställda upprorens tid
Per Olov Enquist 1974

 Inställda uppror, säger bokens titel, men om uppror i politisk bemärkelse handlar det inte, snarare om några tilltufsade individers mer eller mindre verklighetsfrämmande försök att bryta sig ur sina för tidigt låsta liv för friheten att misslyckas om och om igen. Bakgrunden till de flesta av berättelserna är ett smogtyngt och jordskälvande Kalifornien i brottspresidenten Richard Nixons och det förlorade Vietnamkrigets tid, och de människor vi möter är alla förlorare. Losers kallas de i Amerika, det slags förlorare som inte fattar att det är kört för dem, kanske alltid har varit, som ännu lever i tron att deras uppror är tillfälligt inställt i väntan på en lämplig opportunity.

Irländsk dagbok Irländsk dagbok

Heinrich Böll 1957

Redan på båten urskiljer Heinrich Böll det sär-präglat irländska. Det luktar torvrök, den gutturala keltiskan hörs från bar och mellandäck. Den sociala ordningen i Europa skiftar gestalt: fattigdom är ingen skam mer, utan vare sig skam eller ära. För den sociala självkänslan är den lika betydelselös som rikedom.

Irländsk dagbok är en hyllning till en livs-form som avgörande skiljer sig från de högt utvecklade industriländernas. Samtidigt är den Heinrich Bolls kanske mest intagande bok och har en lika betydelsefull plats i hans produktion som romanerna.

Mannen som älskade Sibirien

Mannen som älskade Sibirien

Roy Jacobsen 2021

Den tyske vetenskapsmannen och äventyraren Fritz Dörries (1852–1953) uppsökte jordens mest ogästvänliga platser där han fångade vilda djur och samlade växter och fjärilar, som sändes till museer i Europa. Han reste med släde och båtar tvärs genom det sibiriska islandskapet. Ett liv av farliga strapatser, kyla och lidande, men också av enastående skönhet.
Roy Jacobsen  skriver Dörries historia, i en fantastisk berättelse om en försvunnen värld, om natur, urfolk och nya upptäckter.
Klara och solen

Klara och solen 

 

Kazuo Ishiguro 2021

Från sin plats i butiken som säljer artificiella vänner observerar Klara – en artificiell vän med enastående iakttagelseförmåga – noggrant beteendet hos dem som kommer in för att handla. Hon hyser gott hopp om att en kund snart ska välja just henne. Men när möjligheten till ett helt nytt liv väl dyker upp varnas Klara för att inte lita för mycket på löften från människor.

I denna glimrande roman skildrar Kazuo Ishiguro vår snabbt föränderliga värld genom en oförglömlig berättares ögon och utforskar en grundläggande fråga: Vad betyder det att älska?

Fransk Metamorfos  Fransk Metamorfos
Sven Aurén 1965

Inte sedan 1789 har Frankrike varit med om en så genomgripande omgestaltning på så kort tid" skriver Sven Aurén om utvecklingen i Frankrike under de senaste femton åren. Inför världens häpna blickar har Frankrike förändrats till ett modernt industriland, som redan nu på många områden leder utvecklingen. Nya städer växer upp, gamla städer moderniseras, kraftkällor skapas — bl.a. världens första tidvattenkraftverk och en jättelik anläggning för utnyttjandet av naturgas — Rhônedalen görs genom bevattningskanaler till ett fruktbart jordbruksområde, en ny Riviera skapas väster om Marseille.

Men samtidigt finns det gamla traditionsrika Frankrike kvar, där familjen är kärnan; fortfarande finns de mindre städerna oförändrade så som Balzac och Flaubert skildrade dem.
Brev från min kvarn Brev från min kvarn
Alphonse Daudet 1869
Från en väderkvarn, ur bruk sedan mer än 20 år och övervuxen med vildvin, mossa och rosmarin, betraktar Daudet sin provensalska hembygd. Han berättar i små humoristiska skisser om live trakten förr och nu — om den frihetsälskande lilla geten Blanquette som blev uppäten av vargen, om påvens långsinta mulåsna som sparade på en spark i sju långa år och om pater Gauchers elixir som visade sig ha en förödande kraft.
Breven präglas av en otvungen berättarglädje och gjorde, då de kom ut 1869, Daudet berömd över en natt.
Horisonten fnns alltid kvar Horisonten finns alltid kvar
Jonna Bornemark 2020
För varje ny upptäckt, för varje nytt hinder, inser vi hur mycket vi fortfarande inte känner till.
Jonna Bornemarks svar är att utveckla det mänskliga omdömet, det som pressats ned av förpappring, floskelproduktionoch digitaliseringstro, i jakt på kontroll och mätbarhet. I boken får vi lära känna dessa hinder, men också omdömets många möjligheter och värde samt hur vi ska främja det.
I Horisonten finns alltid kvar tar Bornemark hjälp av bland andra filosoferna Aristoteles, Cusanus och Hannah Arendt för att finna handfasta råd för hur vi ska hjälpas åt att utveckla vårt omdöme. Gör mikromotstånd. Gör makromotstånd. Våga skriva jag. Våga tro på varandra.
Zsófia Torma och civilisationens vagga

Zsófia Torma och civilisationens vagga

Anders Kaliff 2020

Redan för mer än 7 000 år sedan, fanns i delar av  Centraleuropa ett  avancerat jordbrukssamhälle, med stadslika bosättningar som hyste flera tusen invånare. De första spåren efter denna märkliga kultur, hittades på 1870-talet vid Tordos (Turdaș) i Transsylvanien.

Den här boken handlar om en enastående kvinna och hennes upptäckt – spåren efter Europas första högkultur. Möjligen skapades här ett tidigt skriftspråk...  Delvis handlar det om sund, vetenskaplig försiktighet, men ibland också om en rädsla för att våga tro på att så tidiga innovationer faktiskt kan ha uppstått här, mitt i Europa.

Kvinnliga brukspatroner Kvinnliga brukspatroner
Kerstin Westerlund 2004

Min kusin Kerstin, "Sassi", berättar om de kvinnor som verkade som ledare inom järnhanteringen i Sverige under mer än femhundra år fram till 1900-taltets början. Mer än trehundra kvinnliga brukspatroner kartläggs. Ett tjugotal av dessa får vi lära känna lite närmare. Boken ger en historisk bakgrund till kvinnors juridiska ställning i fråga om arv och ekonomi. Först som änka blev en kvinna myndig och kund äga och leda företag. En spännande resa genom tiden och Bergslagen.

Med Linné genom Sverige

Med Linné genom Sverige
Ove Torgny 2006

Linné var både naturforskare och upptäcktsresande. Lapplandsresan 1732 följdes av resor till Dalarna, Öland-Gotland, Västergötland och Skåne. Linnés uppdrag var att leta fram nya naturresurser. Ove Torgny berättar om en sällsynt engagerad människa, som reste strapatsrikt, till häst. Med många roande citat ur Linnés egna reseberättelser skildrar han vad Linné var med om, men han berättar också vad dagens resenär kan se i Linnés spår. Att resa med Linné blir en kulturhistorisk upptäcktsfärd i 1700-talets Sverige.
Fröding av Ida Bäckman Gustav Fröding
skildrad av
Ida Bäckman 1913 (2020)

Denna bok som Ida Bäckmann skrev om Gustaf Fröding och gav ut 1913har kommit att bli avgörande för den postuma bilden av henne. Efter att ha mött honom en gång startade hon en brevväxling med den sjuke Fröding. Kring sekelskiftet, då han blev allt sjukare och tillbringade allt längre perioder på mentalsjukhus, besökte hon honom regelbundet intill 1904, då Frödings syster Cecilia förbjöd henne att träffa honom. Det är denna period som beskrivs i Gustaf Fröding – skildrad af Ida Bäckmann. Boken utkom två år efter skaldens död 1911 och väckte stor skandal. Den bild Ida Bäckmann gav av skalden var mycket mer komplex och motsägelsefull än den upphöjda bild som etablerats av honom och hon utsattes för en lång hatkampanj. 2020 gav Frödingsällskapet ut den spm sin årsbok. Mer om Ida här

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ida_B%C3%A4ckmann
For whom the bell tolls For WhomThe Bell Tolls
ernest hemmingway 1941
It is based on Hemingway's experiences during the Spanish Civil War and features an American protagonist, named Robert Jordan, who fights with Spanish guerillas for the Republicans. The characters in the novel include those who are purely fictional, those based on real people but fictionalized, and those who were actual figures
 in the war. Set in the 
Sierra de Guadarrama mountain range between Madrid and Segovia, the action takes place during four days and three nights.
Ett liv på vår planet

Ett liv på vår planet

David Attenborough 2020

Framtiden är alltid svår att sia om, men Attenboroughs stora erfarenhet och balanserade resonemang gör Ett liv på vår planet i princip ett testamente till ett viktigt dokument.
Attenborough tar upp några av de största utmaningarna som vår planet står inför och ger oss insikt om den enorma förlust av natur som skett under en enda livstid. Men han har också ett starkt budskap om hopp för framtida generationer och presenterar lösningarna för att rädda vår planet från katastrof.

Den levande världen är ett unikt och spektakulärt underverk. Trots det lever vi människor på jorden på ett sätt som leder till dess förfall. Människan har överskridit världen.Den här boken är mitt vittnesmål och min vision för framtiden. Den är berättelsen om hur vi kom att begå detta vårt största misstag och hur vi, om vi agerar nu, fortfarande kan rätta till det.
Vi måste lära oss hur vi arbetar med naturen snarare än mot den - och jag ska berätta hur.

Herrens år 1398 Herrens år 1398
Dick Harrison 2020

Det är Herrens år 1398. Korsfararnas och legoknektarnas tid. Kalmarunionen har nyligen grundats och på Gotland har Tyska orden landstigit med sin här och befriat befolkningen från de sjörövare som härskat på ön. Samma kväll som riddarna firar segern i Visby försvinner en av stadens viktigaste handelsmän. Ordensriddarnas betrodde spårhund, Thierry av Liège, får i uppdrag att utreda vad som hänt. Men Visby är en våldsam plats, där år av krig och pest skapat nöd och misstro, där många gör allt för att berika sig och där ingen går att lita på. Det som till en början ser ut som ett enkelt fall att lösa visar sig både svårare och farligare än Thierry trott. Medan han följer ledtrådarna som pekar mot välbärgade köpmän, fattiga gutar och in i svart- och gråbrödernas dunkla kloster håller någon ögonen på Thierry. Någon som inte kommer att sky några medel för att hindra att sanningen uppdagas.

 

Det förlorade brevet & Kappan Det förlorade brevet och Kappan
Nikolaj Gogol 1842

Det förlorade brevet är hämtad ur den novellsamling Gogol debuterade med som 22-åring. Det berättas att tryckeriets typografer frustade av skratt när de läste Gogols text.

Kappan handlar om en fattig skrivare vid ett departement i S:t Petersburg som lever ett enkelt och anspråkslöst liv. Han sparar pengar till en ny kappa, men när denna väl är införskaffad blir den till hans förskräckelse stulen.
Långt ner på den sociala stegen utvecklar sig denna förlust till en personlig katastrof, inte heller myndig heterna kan erbjuda någon hjälp i hans sökande efter den åtrådda kappan. Han blir sjuk, avlider i sviterna och börjar hemsöka stadens gator för att rycka av vinterkappor av intet ont anande fotgängare.
Resan till Armenien Resan till Armenien
Osip Mandelstam 1930

"Det blev mig förunnat att bevittna molnens tillbedjan av Ararat. En nedåtgående och uppåtgående rörelse som när grädde slås upp i ett glas rödbrunt te och sprider sig som ulliga tottar."

Osip Mandelstam anträder sin länge drömda resa till Arrnenien i början av maj 1930.Den mångbottnade texten beskriver en yttre vandring längs stigar och ängar, men också en inre resa i poesins och de målande tankarnas landskap: Han möter armeniska bönder och inflyttade ryska byråkrater, går på museum och beskådar konstnärer som Matisse och Picasso, diskuterar Carl von Linnes zoologiska läror... Och genom hela texten löper en lågmält hållen kritik av den sovjetiska statsbildningen.
Diktsviten "Armenien"  avslutar boken. Birgitta Trotzig och Bruce  Chatwin ger oss i förord respektive efterord ett perspektiv på Mandelstams liv och verk
Spader dam och andra noveller Spader dam och andra noveller
Alexksander Pusjkin 1834
"En afton spelade man kort hos kavallerigardes­officer Narumov. Den långa vinternatten försvann omärkligt."
Titelberättelsen i Spader dam och andra noveller (1834)är egentligen bara en fantastisk anekdot men kring den bygger Pusjkin upp en suggestiv Petersburgsstämning och antyder några intressanta människoöden. Det har sagts att Gogols Kappan - genom sin sociala medkänsla och storstadsproblematik - blev den stora utgångspunkten för rysk 1800-talslitteratur, men detsamma kan med full rätt också sägas om Pusjkins berättelse
Tiden second hand: Slutet för den röda maänniskan Tiden second hand:
Slutet för den röda människan

Svetlana Aleksijevitj 2013

Alla talar om Sovjetunionens fall, men vad ett imperiums sammanbrott egentligen innebär, det förmår bara en författare som Svetlana Aleksijevitj skildra. Hon ger röst åt dem som hamnade under hjulen i det postsovjetiska kaoset, och upp stiger en kör som hämtad ur antiken men scener­na utspelar sig i dag, i det begynnande tjugohundratalet.« Karl SchlögelSovjetunionen. Det började med drömmar om en ny människa, som skulle formas av de kommunistiska idéerna. I stället kom hon att präglas av krig, läger och umbäranden, men också av höga ideal och »vardagens socialism«. Hon levde i ett mäktigt imperium, älskat och fruktat världen över, men en dag bröt det samman och kvar blev sovjetmänniskan, som kastades ut i en osäker och obegriplig tillvaro där ett fåtal blev ofattbart rika och de flesta fattigare än någonsin. I över tjugo år har Svetlana Aleksijevitj rest runt i de forna sovjetrepublikerna och sökt upp kvinnor och män med olika bakgrunder och erfarenheter. Hon har pratat med förlorarna - gästarbetare, barnhemsbarn, anhöriga till självmördare och många, många fler

Minnet av minnen

Minnen av minnet

Maria Stepanova 2011

När faster Galja dör lämnar hon efter sig en lägenhet full av bråte. Ingen vet var alla gamla saker kommer ifrån och fotoalbumen är fyllda av gåtfulla, främmande ansikten. Författaren börjar sortera bland släktens minnen, och fram växer en märkvärdig text som hon burit inom sig hela livet: en förening av familjekrönika, memoar, essä och historia.  I dialog med författare som Mandelstam, Proust och Sebald skapar hon en på samma gång riktningslös och mycket vittfamnande berättelse.  Verk som citeras i Minnen av minnet av Maria Stephanova

Daterat Moskva

Daterat Moskva -

Rysslands väg leder bort

 

Stig Fredrikson 2009

Den utrikespolitiske tv-kommentatorn Stig Fredrikson ger här en klarsynt, stringent och högst personlig betraktelse av dagens (2009) Ryssland. Utifrån sin mångåriga erfarenhet ger han intressanta inblickar i den ryska politiken, den inhemska oppositionen och i den ryska vardagen just nu.

Maktspelare och cyniker, En lycklig generation, Vodkan, Ryssland och USA, Moralisk upprustning, Maktens vertikal, Vad händer i augusti?, De modigaste i Ryssland, Förhållandet till historien, Memorial, Moskva river och bygger nytt, Att ringa i Moskva, Ryssland behöver kärlek, Korruptionen, Tandemparet Medvedev-Putin, Politisk stabilitet  och stagnation? Landsbygden, Alla helgdagarna, En liberal röst, Solzjenitsyn  en epilog, Ett modernare men isolerat Ryssland?

Rysk litteratur u tusen år

Rysk litteratur i tusen år

 2020

Många av de ryska författarna tillhör världslitteraturens främsta, andra mindre kända i väst fick stor betydelse i sitt land. I den här nyskrivna ryska litteraturhistorien får läsaren följa med från Nestorskrönikan till det senaste decenniets ryska författare. Vi möter storartade personligheter, många djupt berörande litterära verk och människoöden, andligt sökande och mänsklig förtvivlan, kamp mot censur och förtryck. Mindre kända författarskap från skilda epoker varvas med dikter av Rysslands största.Med fast berättarhand och med författarens djupa insikter i den ortodoxa traditionens betydelse för den ryska och sovjetiska litteraturen och kulturen vägleds vi i tusen år över det vidsträckta ryska litterära landskapet. Innehållsförteckning

Året med 13 månader Året med 13 månader
Åsa Linferborg 2020
Året med 13 månader är en dagbok från hösten 2017 till hösten 2018. Det är ett dramatiskt år i Sverige, med stora konflikter runt populismen, yttrandefriheten, metoo och Svenska Akademien.

Under detta dagboksår intar Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg en egen, kontroversiell position. Ett par månader innan hon fyller femtio år, blir hon lämnad av mannen hon älskar. Fyra dagar senare anklagas hon för ett självmord. Barnet i uppväxtskildringen Mig äger ingen är nu en vuxen kvinna som måste hantera två kriser, en privat och en professionellt.   
Åren Åren

Annie Ernaux 2008

Åren är en berättelse om tiden mellan 1941 till 2006, från författaren Annie Ernaux uppväxt i en arbetarklassfamilj i Normandie, via katolsk privatskola, till tiden som lärare i litteratur i Paris, förortslivet, de två sönerna och slutligen skilsmässan.
Ernaux behandlar teman som den katolska prydhetens kollaps, sekulariseringens framfart, p-pillret, abortfriheten och kvinnans frigörelse. Ett annat viktigt tema är hur vi lämnat skammen bakom oss och gått in i ett allt extremare konsumtionssamhälle.
Vi kan läsa Annie Ernaux oslagbart träffsäkra essä över samtiden, efterkrigstidens Europa, närmast som ett lackmuspapper över var vi befinner oss idag: i en tid av klasskillnader, populism, sönderfallande landsbygd och alienering. Åren har jämförts med Marcel Prousts stora minnesarbete På spaning efter den tid som flytt , men ur ett folkligt, kvinnligt och samtida perspektiv.

Järnladies Järnladies
Ekomuseum Bergslagen 2011

Tolv kvinnliga skribenter skriver om 29 järnkvinnor med starka livsöden och skiftande social ställning från ett antal platser i Bergslagen, från 1500-talet med änkedrottningen Katarina Stenbock till 1900-talet med "snillenas vän" Anny Wernström på Vanbo herrgård. I boken får några av många starka järnkvinnor stiga fram och bli huvudpersoner i egna berättelser. Det handlar om arvtagerskor, änkor, brukspatronessor, husjungfrur, kolarhustrur och några till. Järnladies kan också användas som en resehandbok längs Järnrutten, www.jarnrutten.se.

 

-En gentleman i Moskva.jpg En gentleman i Moskva
Amor Towles 2019

I juni 1922 eskorteras greve Alexander Rostov från en rätte-gångssal i Moskva till det fashionabla Hotell Metropol. -beläget mittemot Kreml - där han under flera år bott i en lyxsvit. Han har stått åtalad för en dikt han skrivit och med nöd och näppe undgått dödsstraff; istället döms han till hus-arrest på obestämd tid och tvingas flytta till ett litet vinds¬rum på hotellet. Medan Sovjetunionen genomgår decennier av våldsamma omvälvningar försöker Rostov skapa en ny mening och ett annat slags rikedom i sitt liv.

En tysk mans historia En tysk mans historia
Sebastian Haffner 2000

Våren 1939 fick den unge tyske juristen Sebastian Haffner ett förskott av en engelsk förläggare för att skriva sin egen politiska biografi. Arbetet avbröts vid krigsutbrottet och manuskriptet lades åt sidan. Efter Haffners död 1999 fann hans barn texten och året därpå kom den ut i Tyskland under namnet En tysk mans historia. Det är en ögonvittnesskildring från krigsutbrottet 1914, hyperinflationen på 20-talet och nazismens framväxt. Haffner kände en instinktiv motvilja mot nazisterna och Hitler men var själv aldrig motståndsman. Våren 2002 fann en tysk forskare tidigare okända slutkapitel till Haffners bok. Det visar med ännu större tydlighet vilket viktigt dokument Haffners bok är. Denna pocketutgåva är kompletterad med den nyfunna texten

 

Någonstans i Sverige

Någonstans i Sverige

Jan Olof Olsson 1974
Någonstans i Sverige ger många roliga snabbporträtt av andra människor och händelser i beredskapstidens Sverige, från Per Albin och general Thörnell till Ulla Billquist, från gengas och ransoneringskort till katastrofer som vi på ett hår när undgick. Det inträngande vetandet och den lysande berättarkonsten av Jan Olof Lennart Olsson, ”Jolo”, är av allra högsta klass.
Förrädare av Ola Larsmo Förrädare
Ola Larsmo 2012
April 1940. Danmark och Norge ockuperade. Charlie Westerholm, nybliven underrättelseofficer, undrar vem de egentligen förväntas hålla ögonen på. Kommunisterna, de engelska vapentransporterna, den tyska underrättelsetjänsten ... någonstans på socialstyrelsen sitter en man som förser Tredje riket med svenska underrättelsetjänstens information om motståndsmän och judar.Ola Larsmos nya roman är en berättelse i bästa Le Carré-stil om en tid då Sverige var en sambandscentral för alla tänkbara underrättelsetjänster, och förräderi en livsstil.
Swede Hollow Swede Hollow


Ola Larsmo  2016
”Swede Hollow” är en ravin mitt i St Paul, Minnesota. Idag är den öde. Men vid sekelskiftet 1800--1900 bodde mer än tusen svenskar i en slum som stadens myndigheter beskrevs som ett pesthål.
I Swede Hollow samlas vintern 1897 en brokig skara av människor, som endast har det gemensamt att de fallit ur ett Sverige i stark förändring. De möter en verklighet präglad av hårda arbetsvillkor, sjukdom och plötsliga utbrott av naket våld – men de kom att tillsammans bygga sig ett liv i utkanten av den framväxande industristaden St Paul, illa sedda och utsatta för omvärldens förakt, men med drömmar om att ”ta sig upp på gatan”.
Nedstörtad ängel & berättelser från de inställda upprorens tid Nedstörtad ängel 1985 och
Berättelser från de inställda upprorens tid 1974


Per Olov Enquist

Nedstörtad ängel »De levde och dog infångade i varandra - han i hen­nes huvud, hon i hans. Han bar henne i hela sitt liv, som gruvarbetaren bär sin pannlampa; genom denne lampa föll ljus, och mörker. Föll, rakt in i oss.»

Berättelser från de inställda upprorens tid berättar historien om fru Meckel och hennes bruna dagbok från 1938, om herr Bachmann. han som försökte skjuta Rudi Dutschke, ideologisk talesman för det tyska socialistiska studentförbun­det. Och om andra personer som nästan tycks vara syskon till fru Meckel: »vänliga, trofasta själar, lojala mot sin förtryckare samtidigt som de vagt och oklart kände sig bedragna. De levde i de inställda uppro­rens tid och såg ingen utväg.«

Exil - två romaner

Exil : två romaner 

Peter Weiss  2016

 

En ung man blir offer för omvärldens övergrepp – och gör sig själv skyldig till samma brott. I de självbiografiska romanerna ”Brännpunkt ” och ”Diagnos”  möter vi Peter Weiss under barndomen, ungdomen och flyktingåren i Sverige.

Nyutgåva under samlingsnamnet Exil med efterskrift av Magnus Bergh

Samfundet de nio Litterär kalender 2020  Samfundet De Nio Litterär kalender 2020  Samfundet De Nio har sedan 2003 årligen givit ut sin litterära kalender, som innehåller essäer, poesi och kortprosa av några av den svenska litteraturens mest intressanta namn.
I årets utgåva finns bidrag av bland andra Magnus Bergh, Jonas Ellerström, Marit Furn, Maja Hagerman, Per Helge, Kerro Holmberg, Andrea Lundgren, Johan Svedjedal, Amelie Björck, Kerstin Ekman, Tore Janson, Anneli Jordahl, Lars Kleberg.och Matilda Södergran.
Ola Larsmo tilldelades 2019 De Nios Stora pris för "ett författarskap buret av sanningslidelse, gestaltningskraft och rättvisepatos". Hans författarskap presenteras genom en längre intervju av Madeleine Gustafsson som avslutar kalendern.
Ålevangeliet

Ålevangeliet

Patrik Svensson , 2019

Hur mycket kan man veta om en ål? Eller om en människa?
"Ålevangeliet" är en bok om världens mest gåtfulla fisk. En fisk som gett upphov till ett alldeles eget mysterium inom naturvetenskapen, det som kallas ”ålfrågan”. En fisk som alla från Aristoteles till Sigmund Freud försökt förstå sig på, utan att lyckas. Och som nu dör ifrån oss, i mångt och mycket fortfarande en gåta.
Men ”Ålevangeliet” är också en bok om författaren och hans far och hur ålen förde dem samman. En berättelse om ursprung, öde, livet och hur det bör levas. Samt om det som är livets sista och ofrånkomliga utmaning: hur man hanterar döden.
Åre by Pocke Åre by Pocke

Lotta Byqvist &
Pocke Nilsson
2017

Pocke Nilsson och Olle Roléns skiduthyrning och klädbutik Skidåkarna var en institution i Åre under sjuttio-, åttio- och nittiotalen. Sedan blev Pocke Åres informella borgmästare när han tog över ledarskapet för Åreföretagarna. Tillsammans med kommunen och Skistar skapade han Åremodellen, ett unikt samarbete mellan det privata och offentliga. Åremodellen lade grunden till Åre som en året runt destination. Ärligt och öppet berättar Pocke i denna bok om framgångar och motgångar, om det glada 80-talet och om fastighetskraschen i början av 90-talet som ryckte undan mattan för byns företagare. Men framför allt är detta en berättelse om kärleken till Åre, byn vars invånare tror att det mesta är möjligt, vilket det förvånansvärt ofta också är.
Jean de Florette  Jean de Florette

 Marcel Pagnol 1963
Récit simple et puissant d'une lutte pour la vie, histoire d'un crime et de son châtiment, drame d'une vengeance, tragédie familiale, conflit des coeurs purs et des âmes fortes, oppo­sant un jeune citadin plein de fraîcheur et d'en­thousiasme å deux paysans durs, âpres, sour­nois, ferms, implacables, peinture exacte et magnifique des hommes de la terre, chant du monde, poème de l'eau, du vent, des saisons, des collines, Jean de Florette et Manon des sources sont tout cela et ils sont beaucoup plus que cela, un des sommets de l'oeuvre de Pagnol : le livre de la faute, de l'innocence et du pardon.
En attendant la montée des eaux

En attendant la montée des eaux

Maryse Condé 2010

 

Babakar est médecin. Il vit seul avec ses souvenirs d’une enfance africaine, d’une mère aux yeux bleus qui vient le visiter en songe, d’un ancien amour, Azelia, disparue elle aussi, et autres rêves de jeunesse d’avant son exil en Guadeloupe, berceau de sa famille.
Mais le hasard ou la providence place une enfant sur sa route et l’oblige à renoncer à sa solitude, à ses fantômes. La petite Anaïs n’a que lui. Sa mère, une réfugiée haïtienne, est morte en la mettant au monde, lui léguant sa fuite et sa misère.
Babakar veut lui offrir un autre avenir. Ils s’envolent pour Haïti, cette île martyrisée par la violence, les gouvernements corrompus, les bandes rebelles, mais si belle, si envoûtante.
Svälten

Svälten
hungeråren som formade Sverige
Magnus Västerbro 2018

Vinnare av Augustpriset för Årets svenska fackbok 2018

Först kom kylan. Sedan värmen och torkan. Två år i rad slog skörden fel. Folk dog. Till en början barn och åldringar. Därefter även de starka. Det tredje året var alla visthusbodar tömda. I Stockholm anklagade man de svältande för att själva ha orsakat sin nöd. Hungersnöden blev startskottet för massemigrationen  till Nordamerika.

Här slutar världens ände Här sluta världens ände
Jonathan Franzen 2020
I sin nya essäsamling återvänder han till en av sina stora passioner; fåglar. Boken är en hyllning till deras skönhet och är en uppmaning till oss alla att agera för att rädda det vi älskar. Träffsäker, lågmäld och full av klokskap ger Jonathan Franzen i Här slutar världens ände oss en välkommen tankeställare präglad av förnuft.
Osebol Osebol
Marit Kapla 2019
Osebol är en berättelse om vår tid. Osebol är en by vid Klarälven i norra Värmland. I boken möter läsaren så gott som alla byns vuxna invånare, intervjuade av Marit Kapla som själv är uppvuxen där. Osebol är en säregen läsupplevelse som saknar motsvarighet. Intervjuerna har kokats ned till lyriska vittnesmål som går rakt in i hjärtat. Boken blir till ett slags prisma som kastar nytt ljus på livet.
La mort d'Auguste La mort d'Auguste

Georges Simenon1966
A l'enseigne de "Chez l'Auvergnat", rue de la Grande-Truanderie, dans le quartier des Halles, on trouve un bistrot réputé. La modestie du décor contraste avec la clientèle aisée et mondaine qui s'y presse chaque soir. Le vieil Auguste, son propriétaire et fondateur, vient de mourir subitement. Réunis à l'occasion du deuil, ses trois fils cherchent en vain un testament, des papiers, l'argent que leur père avait accumulé, en comptant chaque sou, depuis l'âge de douze ans. La fortune reste introuvable et les regards se font lourds, le climat pesant, les paroles dures. Auguste n'a laissé qu'une clé, celle d'un coffre bancaire du quartier. Il faut attendre, puisque la banque n'ouvre que lundi.
Chanson douce Chanson douce


Leïla Slimani 2016
Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame.  2, le prix Goncourt
Le Président George Simenon Le Président
George Simenon 1958
Augustin – on ne le désigne que par son prénom –, ancien président du Conseil, s'est retiré dans sa propriété des Ebergues.
Roman de la solitude volontaire, aux dialogues rares et brefs. Le présent et le passé s’y côtoient, ouvrant quelques échappées sur les coulisses de la scène politique française. Le point de vue adopté, qui est celui du vieux Président, fait ressortir en contrepoint le caractère relatif d’évènements dont l’importance s’est diluée avec le temps.
KUPÉ NR. 6 Kupé nr 6 

Rosa Liksom 2011
En antropologistuderande ung kvinna tar Transsibiriska järnvägen mot Ulan Bator för att studera grottmålningar. Hon delar kupé med en vodkapimplande buse på väg till ett bygge. I den lilla trånga kupén möter öst väst och under den flera veckor långa resan berättar den manschauvinistiske mördaren hårresande historier om sitt liv och om sitt land, Sovjet. Kupé nr 6 är en kompakt, poetisk och mångbottnad historia om en tågresa genom 1980-talets Sovjetunionen.
Rosa Liksom fick det prestigefulla Finlandiapriset 2011 för Kupé nr 6.
Andra tycker annorlunda http://bokhora.se/2012/kupe-nr-6-rosa-liksom/
Daghus, natthus

Daghus, natthus

Olga Tokarczuk 1998
Nowa Ruda är en småstad i närheten av Sudetbergen, en del av Centraleuropa som historiskt tillhört såväl Polen som Tyskland och forna Tjeckoslovakien. Berättaren i "Daghus, natthus" är nyinflyttad i trakten och upptäcker snart att platsen är mättad av historier. Allt och alla (särskilt Martha)har något att berätta - skrönor, drömmar, minnen och lokala helgonlegender.
"Daghus, natthus" är en genreöverskridande roman om en plats, som rör sig obehindrat mellan dåtid och nutid, och mellan till synes obetydliga detaljer och stora historiskt avgörande skeenden.
Björnens ögonblick  Björnens ögonblick

Olga Tokarczuk  2012

 I centrum för hennes författarskap står frågan hur människan formar sina identiteter – både de personliga och de kollektiva. I sina romaner rör hon sig obekymrat mellan fiktion och essäistik. I Björnens ögonblick återkommer hon till sina centrala teman i mer renodlad essäform. Resultatet blir en kalejdoskopisk undersökning av berättandets och skrivandets själva villkor – och en nyckel till hennes eget författarskap. Björnens ögonblick är hennes sjätte bok på svenska.

Ritournelle de la faim

Ritournelle de la faim

J. M. G. Le Clézio 2008

L'auteur brosse le portrait d'Ethel (personnage inspiré de la mère de l'auteur) et de sa famille venues de l'île Maurice à Paris. Elle est adolescente dans les années 1930 lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale. Issue de l'aristocratie mauricienne, elle connaît alors le régime totalitaire nazi, l'antisémitisme, la faim, la pauvreté et la misère qui la marqueront à vie.

Hur vi lyckades överleva kommunismen med ett leende på läpparna Hur vi lyckades överleva kommunismen med ett leende på läpparna

Var det den politiska ofriheten som fick den östeuropeiska kommunismen på fall ? Nej, det var snarare bristen på tamponger och toapapper. Kommunismen misslyckades därför att den inte klarade av att uppfylla människornas och framför allt kvinnornas grundläggande behov.
Slavenka Draltulks "Balkan Express" har blivit den självklara referenspunkten för alla som vill förstå konflikten på Balkan. På samma sätt kommer denna bok  att bli en klassiker för alla dem som vill begripa vad som skedde — och som sker idag — i Osteuropa.

Trädgårdsmästaren Linné

Trädgårdsmästaren Linné

Nils-Erik Landell 1998

 

 

Boken beskriver rikt illustrerad Linnés treåriga vistelse i Stockholm med start 1738. Linnes naturvandringar beskrivs i två tidsperspektiv. Dels när det begav sig, dels idag om det som finns kvar eller kan anas. Man blir sugen följa i författarens fotspår för att själv se dessa växter och byggnader.  Avslutningsvis ett faksimil (20 sidor i frakturstil förståss) av Linnes uppsats: ” Rön om växters plantering, grundat på naturen" från 1739.

Christian Eriksson Christian Eriksson
Helge Kjellin 1953
Vi kom över havet Vi kom över havet
Julie Otsuka 2013

"På båten undrade vi ofta: Skulle vi tycka om dem? Skulle vi älska dem? Skulle vi känna igen dem från fotografierna så fort vi fick syn på dem på kajen?" 

Vi kom över havet är ett ömsint och poetiskt porträtt av de japanska kvinnor som kom till Kalifornien som postorderbrudar på 1920-talet — från den mödosamma båtresan fram till den dag i december 1941 då de till­sammans med sina familjer pekas ut som förrädare:

Kudos Rachel Cusk Kudos
Rachel Cusk 2018
Faye åker till Aten för att undervisa. Under några infernaliskt varma sommardagar möter hon en rad individer.  En efter en redogör de för sina äktenskap, familjerelationer, drömmar, misslyckanden och farhågor, och gradvis träder även Fayes utsatthet fram. Konturer är en roman som består av samtal: om skapande och självutplåning, separation och förluster - om att ana existensen i mötet med andras berättelser.
Romanen ingår, med de efterföljande delarna  i en trilogi som världen över hälsats som en förnyelse av romankonsten
En bokhandlares dagbok

En bokhandlares dagbok

"En fantastisk rolig bok om en bokhandel i en liten stad i Skottland. Ägarens bitska kommentarer om sina excentriska kunder och synnerligen självständiga anställda är oemotståndlig läsning. Vad svarar man en kund som berättar att Dracula är nästa bok i hennes bokklubb men hon kan inte komma ihåg vad han skrivit? Shaun Byhell för en passionerad kamp för att överleva i en bokvärld där Amazon ses som ett allt större hot." Ingalill Mosander, Aftonbladet
Sofi Oksanen  När duvorna försvann
Sofi Oksanen 2012

När duvorna försvann är en skildring av ett mycket olyckligt äktenskap. Det är en roman om människors val. Trohet och otrohet, anpassning och oförmåga till anpassning i ett land vars öde är att falla i erövrarnas händer.

När duvorna försvann är en berättelse om ockupation, motstånd och förräderi i Estland under och efter andra världskriget. Det är också den efterlängtade nya romanen av den finska litteraturens klaraste stjärna, Sofi Oksanen.

Åter till Patagonien Åter till Patagonien

"Paul och jag reste till Patagonien av helt olika skäl. Men vi hade det gemensamt att resandet för oss båda framför allt var litterärt. En litterär anspelning eller association är lika spännande som ett sällsynt djur, eller en ovanlig växt. Det är därför vi här ska snudda vid några av de gånger då Patagonien satte den litterära fantasin i rörelse.

La vie sans fards Maryse Condé

La Vie sans fards

Maryse Condé 2012

 

Narrer la vie sans fards, sans les embellissements rétrospectifs du récit de soi, telle est l'entreprise de Maryse Condé. De Paris à Londres, en passant par la Guinée et le Ghana, dans le bouillonnement intellectuel de la Négritude, parmi les heurts politiques d'un continent livré aux révolutions, c'est avant tout la construction d'une Antillaise libre et orgueilleuse, luttant farouchement pour son désir, entre son devoir de mère et sa propre réalisation. C'est l'Afrique toujours imaginée et enfin domptée. C'est la naissance d'un écrivain, dans toute la vérité de sa nature. 
" Sans fards mais non sans force. " Françoise Dargent – Le Figaro littéraire
Lyktsken Lyktsken
Michael Ondatje 2019
I London efter krigsslutet blir tonåringarna Nathaniel och Rachel övergivna av sina föräldrar, som i all hast måste lämna staden. Ansvaret för att ta hand om syskonen faller på en man de aldrig tidigare träffat. Han kallas Nattfjärilen och framstår omedelbart som en synnerligen olämplig beskyd­dare av två ungdomar. När Nathaniel i vuxen ålder försöker förstå åren efter kriget och hans mors roll i det, är hans minnen bedrägliga och familjens hemligheter djupt fördolda.
Histoire du pied et autres fantaisies 2011

Histoire du pied
et autres fantaisies 2011

J. M. G. Le Clézio

Le recueil est constitué de dix nouvelles, presque toutes axées sur une héroïne qui fait preuve de force et de volonté. Cette figure féminine dans « Histoire du pied et autre fantaisies », est profondément émouvante, et passe par tous les âges (enfant dans « L’arbre Yama », jeune femme dans « Barsa ou barsaq » et « Histoire du pied », adulte dans « L.E.L, derniers jours » et  « Amour secret »). Toutes de cultures différentes, et possédant pourtant la même bravoure et la même énergie à essayer d’améliorer leur condition ou même d’en sortir, à soutenir un être cher et à accomplir une tâche périlleuse...
Factfulness : tio knep som hjälper dig att förstå världen Factfulness : tio knep som hjälper dig att förstå världen 2018

Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund, Ola Rosling.

Här visar "Roslingarna" varför vi ständigt missförstår världens utveckling, och vad vi kan göra för att rätta till våra missuppfattningar. Med utgångspunkt i tio misstag vår hjärna gör visar de hur vi kan bryta med våra tankefel och förstå världen bättre. Bara genom att ha en världsbild grundad på fakta kan medborgare, politiker och företagsledare fatta rätt beslut i en globaliserad samtid. MTM:s talboksannotation: Boken diskuterar människors tänkande och förståelse av verkligheten. De anser att en faktabaserad världsbild är möjlig och nödvändig i framtiden....

From The Far West - memories of America From the Far West: Memories of America
Gustav Nordenskiöld

"Från Fjärran Västern: Minnen från Amerika"1892

A young Swedish aristocrat encounters the American Wild West in this new and complete translation of Gustaf Nordenskiöld's trek on horseback in the winter of 1891 from Mancos to the Grand Canyon and back.
Based on Nordenskiöld's diary, this colorful, engrossing, and often humorous account offers glimpses, in words and photographs, of camp life and of the Navajo and Hopi peoples at the end of the nineteenth century.

Tranlated 2010 by Larry E. Scott and Kent R. Olson

Svindlaren Felix Krulls bekännelser

Svindlaren Felix Krulls bekännelser

1954

Bokens huvudperson är den unge, charmerande Felix Krull som bryter upp från den lilla tyska småstad där han är född och beger sig till den pulserande världsstaden Paris. Där kastar han sig in i ett vågat dubbelspel och utger sig för att vara den belevade och världsvane markisen de Venosta...
Över bygden låg tindrande stjärnfager natten ... Över bygden låg tindrande stjärnfager natten... 2018
Gustav Fröding sällskapets årsbok 2018
Gustaf Frödings västvärmländska landskap samlar sig kring två sjöar; Värmeln i Brunskog och Mangen i Mangskog. Det var hit Fröding tog tillflykten efter sina misslyckade studier i Uppsala och här vistades han innan diktardebuten med Guitarr och dragharmonika. Med texterna om värmländska miljöer och personligheter skapade Fröding litteratur-historia. Han kom också att påverka hur vi än idag ser på Värmland - både i och utanför landskapet.
Orden som formade Sverige Orden som formade Sverige 2018
Elisabeth Åsbrink
En forskningsresa genom svensk historia och talesätt, från den (kungliga) svenska avundsjukan till #metoo, för att ta reda på hur orden format svenska värderingar och hur vi klär dessa värderingar i ord.
Det finns inte mycket som är självskrivet med de ord som vi uppfattar som grundstenarna i vårt nationsbygge. Däremot går det att på lite oväntade ställen hitta något som är typiskt svenskt, det vill säga en relativt tidig uppmärksamhet på kvinnors och barns rättigheter i Det går an och Barnets århundrade.
Men hur svenskt är egentligen ishockey? Och får man egentligen säga vad som helst i det här landet?

När Sverige blev modernt   När Sverige blev modernt  2018
Per I. Gedin
När Sverige blev modernt : Gregor Paulsson, Vackrare vardagsvara, funktionalismen och Stockholmsutställningen 1930. Gregor Paulsson (1889–1977) var inte bara verksam som konsthistoriker, utan hade tidigt en målsättning, inspirerad av Ellen Key, ”att gå i samhällets tjänst”. Detta genomförde han med sådan kraft att han kom att påverka Sveriges samhällsbyggnad för ett halvt sekel framåt. strävanden kulminerade i Stockholmsutställningen 1930, som är centralpunkten i Gedins bok.
Geniet från Breslau 2018 Geniet från Breslau 2018
Lena Einhorn

Fritz Haber. Clara Immerwahr. Två unga människor som växte upp i det kejserliga Tyskland.
Han var nära vän till Albert Einstein och hela tiden nära att lösa gåtan om hur man skulle kunna lösa jordens försörjningsproblem.
Allt borde ha varit perfekt. Om det inte vore för att den mest framgångsrika av nationer var en bomb som väntade på att brisera. Om det inte vore för att en ung judisk man  som inte kunde välja rätt mellan stor vetenskap och blind patriotism.

Flickan som reste ensam Flickan som reste ensam :
en biografi över Thora Dardel 2018
Ingemar Lindahl

När Thora Dardel tjugo år gammal kom till Paris för att studera konst i slutet av 1910-talet hamnade hon bokstavligen i den dåtida konstens epicentrum. Om detta skrev hon senare i sin memoarbok Jag for till Paris. Men Thora Dardel var mer än bara en iakttagare av det kulturella livet i Paris under 1900-talets första hälft. Hon var i högsta grad en del av det, fast med en skeptisk distans. Och hon förblev en skrivande människa under hela sitt långa liv.  

Olle  på ôdden berättar  Olle på ôdden berättar, 1957
Olof Hagberg
Olof Hagberg var född i Brunskog den 27 jan. 1873. Han upplevde en fattig barn- och ungdom. Föräldrarna var ägare av ett litet torp i nordöstra Brunskog, men det gav dålig bärgning, varför skogsarbete blev huvudnäringen. ... Men det som lockade mest var boken och musiken... Han gick till sin granne, som var snickare, och vid dennes hyvelbänk förfärdigade han sin första fiol. Nu var glädjen stor. Så fort han fick en ledig stund övade han. Läs hela förordet här
Alma  Le Clézio Alma 2017
Le Clézio
Voici donc des histoires croisées, celle de Jérémie, en quête de Raphus cucullatus, alias l'oiseau de nausée, le dodo mauricien jadis exterminé par les humains, et celle de Dominique, alias Dodo, l'admirable hobo, né pour faire rire. Leur lieu commun est Alma, l'ancien domaine des Felsen sur l'île Maurice, que les temps modernes ont changée en Maya, la terre des illusions :
Uppdrag sanning Uppdrag sanning 2018
Anna Hedenmo 
Genom att ta oss med bakom kulisserna och dela med sig av sina erfarenheter ger Anna Hedenmo en inblick i vilka överväganden man tvingas göra när man står inför en direktsändning, hur man får mediatränade politiker att tala klarspråk och hur man som journalist vågar ställa de obekväma frågorna. 
Albertina och Viktor : Emigranterna som återvände Albertina och Viktor : Emigranterna som återvände 2018
Carin Bergström
Historikern Carin Bergström gör en djupdykning i sina farföräldrars historia. Hon minns dem från sin barndoms Karlstad. De var uråldriga, respektingivande och djupt religiösa och berättade aldrig någonting om sina år i Amerika för sina barnbarn. Författaren menar att farföräldrars tid i Amerika och deras klassresa när de kom tillbaka starkt färgade av sig på hennes egen tonårstid präglad som den var av flickskola, killar, dubbelmoral och hålfotsinlägg i 50-talets Sverige.
Oliver Twist Oliver Twist 1837–39
Charles Dickens
Stackars Oliver Twist!  Ensam och sårbar växer Oliver upp i skuggan av de hjärtlösa fattigreformerna i det tidiga 1800-talets England. Men en dag gör en hungrande Oliver det otänkbara: han ber om mer mat.  Han kastas i stället ut ur fattighuset, ut i en värld där han till slut hamnar i klorna på den onde Fagin och hans kriminella liga med unga pojkar... Nog måste det finnas någon som kan rädda honom från lidandet.
  
En piga bland pigor En piga bland pigor 1915
Ester Blenda Nordstöm

Ester Blenda Nordström. Ester Blenda Nordström var Sveriges första – och troligen en av världens första – "wallraffare". År 1914 var hon journalisten på Svenska Dagbladet som utgav sig för att vara bondpiga och sökte jobb på en gård i Sörmland. Hennes oerhört fängslande och innehållsrika reportagebok En piga bland pigor återger på ett unikt sätt – som ett avslöjande inifrånreportage – hur pigorna på landet hade det. Med efterord av dokumentärfilmaren och skribenten Ylva Floreman.

Amerikanskt av Blenda Nordström Amerikanskt 1923
Ester Blenda Nordstöm

En underbar läsupplevelse. Det är som om man reser med och upptäcker ett USA 1922. Och så fint att få möta svenskar som utvandrat och som byggt sig ett liv men så sorgligt att de aldrig kommer att återvända. Man får en förståelse för hur kan det vara att som invandrare idag uppleva hur det är att komma till Sverige, till ett helt främmande land med en annan kultur. Boken kan varmt rekommenderas. Louise nilsson, 5 maj 2015

På det sjunde smäler det 2016 

På det sjunde smäller det 2016

Lisa Österling

Ingrid är sex år och har en okuvlig tilltrotill sina egna förmågor.  Med början 1959 får vi under ett år följa Ingrids liv med familjen, djuren och älsklingsvännen samtidigt som vi får dela hennes tankar om livets små och stora frågor.På det sjunde smäller det, är en lågmält humoristisk berättelse med stråk av allvar om hur det är att vara människa. Att le igenkännande åt och må gott av.Passande läsning för alla som någon gång varit barn, och även mycket lämplig för högläsning.
Åtta systrar och en bror Åtta systrar och en bror 2018 (1977)
Rakel Joné

Familjekrönika från Värmland 1887–1947 med 70 fotografier

Berättelsen börjar när föräldrarna gifter sig och bosätter sig på en gård i Brunskog öster om Arvika. Det andra barnet är en pojke som vid två års ålder förolyckas i köket. Sedan tre flickor i rask följd och så äntligen en pojke som följs av fyra flickor. Rakel berättar underhållande och detaljerat om livet på landet för 100 år sedan. Med 22 kusiner på nära håll blir det bröllop och andra festligheter. En ung evangelist kommer till bygden med väckelse och får stort inflytande över flickorna.

Skogsaffärerna går bra, man köper en mycket större gård, Segerfors i Rackstad, närmare Arvika och livet blir annorlunda. Nu handlar det om utbildningar, sällskapsliv och romanser. Ende sonen åker till Amerika. Väl hemkommen tar han och Rakel hand om gården och försöker trotsa lågkonjunkturen som drabbat verksamheterna.

 

Ett jävla solsken Ett jävla solsken 2017
Fatima Bremmer

En biografi om Ester Blenda Nordström, den norm- och banbrytande journalisten som wallraffade långt innan begreppet var uppfunnet. Hon var den ostyriga pojkflickan som skickades hemifrån för att bli snäll och foglig. Men hon lät sig aldrig tämjas.

Som Sveriges första undersökande reporter gjorde hon det ingen annan vågade. Under falsk identitet slet hon som piga på en bondgård, hon levde ett halvår med samer i Lapplands piskande snöstormar och reste som tredjeklasspassagerare med fattiga emigranter till Amerika. Hon räddade hela byar från svältdöden under finska inbördeskriget och deltog i en flera år lång expedition till ett farligt vulkanområde i Sibirien.  Hon förändrade den svenska journalistiken.

Men så plötsligt tystnade hennes starka röst. De spektakulära äventyren och kampen för ett liv på egna villkor visade sig ha ett högt pris.

En rackarunge En rackarunge 1919
Ester Blenda Nordströms

Böckerna om "rackarungen" Ann-Mari Lindelöf handlar om en flicka som avskyr finkläder, vägrar att sitta still och hyser okonventionell medkänsla med samhällets förlorare. Hon var Pippi Långstrumps föregångare. Men hon hade inte någon Villa Villekulla, utan tvingades bo hos en elak pastor.

Böckerna var självbiografiska. Och det fanns också ett behov av uppgörelse. Den elake pastorn är Ester Blenda Nordströms egen morbror, som slog henne som barn.  Den misshandlade flickan hade vuxit upp och blivit en av Sveriges mest kända författare. Nu tog hon revansch med pennan.

Flauberts papegoja Flauberts papegoja 1984
Julian Barnes

I centrum för denna färgstarka och mångskiftande kombination av roman, biografi och litteraturhistorisk deckare står Gustave Flaubert, den franska 1800-talsromanens mästare, excentrisk, sammansatt och (medvetet?) gåtfull.

På "pilgrimsresa" till platser där Flaubert levat stöter en engelsk amatörforskare på två uppstoppade papegojor som båda påstås ha utgjort förebilden för papegojan Loulou i en av den store författarens noveller. Forskarens försök att ta reda på vilken av dem som är äkta blir upptakten till en sällsam upptäcktsfärd på både det yttre och inre planet. Med suverän berättarkonst och stor humor serverar Julian Barnes fakta, funderingar och fantasier om Flaubert och hans verk, björnar, konst, järnvägar och kritiker. Det handlar också om kärlek, döden, guvernanter och röd vinbärsgel.

Jag såg dig inte komma Jag såg dig inte komma, 2016
Jan-Erik Larsson
I spänningsromanen Jag såg dig inte komma får man följa Jonas tankar om hur han går till ett jobb han egentligen hatar och om hans längtan till något han inte riktigt vet vad det är. Sin forskning? En kvinna? Kärlek? Relationerna till arbetskamraterna och till hans syster; Lisa, är ansträngda. Händelsen som inte fick hända sätter alla relationer på sin spets och framförallt Jonas förhållande till sin syster får oanade, ödesdigra, konsekvenser. Effekter som ingen förstod, framförallt inte Lisa och hennes sambo Eva, förrän det var försent.
Min kommentar:Mycket spännande och fängslande - svårt att lägga ifrån sig innan man läst allt.
Husmoderns död och andra texter Husmoderns död och andra texter 2016
Sara Danius
 Hon skärskådar Thomas Bernhards sätt att kursivera. Eller texter om fotograferna August Sander och Irving Penn. En utflykt till Hollywood för att besöka 1930-talets tyska kulturemigranter finns det också plats för. Och tillsammans med Tomas Tranströmer får vi vandra genom Stockholm.
Därtill skriver hon om ett brett spektrum av författare, från Jane Austen och George Sand till Thomas Mann, Marcel Proust, James Joyce, Walter Benjamin, Italo Calvino, Nathalie Sarraute, Stina Aronson, Torgny Lindgren, Peter Esterhazy, Dubravka Ugresic och andra. Hon berättar också om sin uppväxt och sitt liv fram till hon får frågan om hon vill bli ledamot i Akademien.
Tiden Larm Tiden Larm 2016
The Noise of Time

Julian Barnes
Sjostakovitj (1906–1975) levde hela sitt liv i Sovjetunionen och fick uppleva såväl Lenins och Stalins envälde som Chrusjtjovs så kallade töväder. I romanen Tidens larm tecknas ett på samma gång ömsint och oförsonligt porträtt av en människa som i sin kamp för överlevnad och konstnärlig integritet tvingas utstå en surrealistisk tillvaro. Han pressas till att offentligt fördöma förebilden Stravinskij. Ena dagen uppburen och hyllad av Partiet, nästa dag en persona non grata som fruktar för sitt och sina närmastes liv. Frågan är vad som är att föredra.
Brunskog - de gamle berättar del II  Brunskog - de gamle berättar del II 1989
Elof Persson

En stor del av boken handlar om Olof Olssons 127 st "Minnes böcker" som omfattar tiden 1863-1922, alltså 59 år. Han skriver ner det som är av vikt och betydelse för honom och familjen, det som behöver minnas. Väderleken var ju för bonden livsviktig och därför värd att anteckna. Söndagarnas kyrkobesök ger också ortsnyheter som är värda att notera. Söndagarna var "heliga". I Olof Olssons hem fick inte ens en sax vara synlig denna dag — likaså leksaker. Han fordrade tystnad och stillhet. En granne yttra­de om honom: "Ola på Nytomta, det är en sann lutheran!'

De gamle berättar del i  Brunskog - de gamle berättar del I 1975
Elof Persson

När ”En bok om Brunskog” gavs ut 1946 av Brunskogs hembygdsförening uttalades en förhoppning att fler böcke skulle kunna följa.  "De gamle berättar del I" anger dess karaktär. Det är till större delen anteckningar, uppteckningar och bandinspel­ningar som legat till grund, och jag har sökt att redigera dem med varlig hand så att sagesmännens språk och stil skulle bevaras. En del av mina berättare har haft ett så äkta och friskt Brunskogsspråk, att jag känt mig tvingad att återge dem "på mål".

En bok om Brunskog

En bok om Brunskog, 1946

Föreningen Brunskogsboken

Hösten 1938 bildades en förening, som fick namnet "Föreningen Brunskogboken" och vars uppgift var att få till stånd en socken­beskrivning. Just som arbetet kommit igång, utbröt kriget, och planerna måste på grund av rådande förhållanden tillsvidare skrin­läggas...När lugnare tider inträdde, återupptogs arbetet, och vi har nu glädjen att framlägga denna bok om Brunskog.

Klicka för innehållsförteckning
Bortom Ödelandet Brtom ödelandet:
en studie i Stina Aronsons författarskap 2003
Caroline Graeske
Stina Aronson (1892-1956) är på många sätt en särling i den svenska litteraturhistorien, en originell författarbegåvning som sällan ägnas något större utrymme i litterära historieböcker. Ofta har hon blivit betraktad som en provinsförfattare av eftervärlden och hennes texter har oavkortat sammankopplats med det norrländska landskapet. Men vad händer när man rör sig bortom ödelandet? På vilka andra sätt kan man se på Aronsons författarskap?
Lång väg hem Margit Rasmusson Lång väg hem 1968
- om Stina Aronsson
Margit Rasmusson

 

Stina Aronson, som flyttade in Norrbotten i den svenska litteraturen med mästerverken HITOM HIMLEN och DEN FJÄRDE VÄGEN och med dem nådde en obestridd rangplats, har nu fått sin levnadstecknare, "Stina Aronsons livsöde är märkligt och gripande och Margit Rasmusson berättar initierat både om detta och författarskapet, Hennes bok är den första i sitt slag om Stina Aronson och den kommer att ligga till grund för det fortsatta studiet av detta författarskap." Libeth Adrian-Dahlquist i GHT

Hitom himlen Hitom himlen 1946
Stina Aronsson


Detta är berättelsen om en norrbottnisk öde­marksby och dess människor. Om vinterlan­det, ljus- och mörkerlandet. Om naturens släktskap med människan och människans med naturen. Det är berättelsen om Emma Niskanpää och sonen John, "mitt John", och den outtalade, starka kärleken mellan dem.
 
Med lågmäld intensitet ger Stina Aronson sin text en djupdimension, märklig genom sin förmåga att ge ord för det ordlösa. Här finns också en stilla humor som aningen av ett leende.
  "Hitom himlen" tillhör det fåtal stora och klassiska skildringar i den svenska litteratu­ren till vilka man kommer att återvända", fastslog redan Knut Jaensson i sin recension 1946 när romanen första gången kom ut. Ven Nyberg i Svenska Dagbladet var också imponerad se PDF.
  Och Sara Lidman skriver i sitt förord: "Jag undrar om plötsligt finns i hennes ordförråd. Det är sammansattheten, djupet i skenbart omärkliga tillstånd och företeelser som är styrkan i dessa texter. Hon kan skriva om mark, snö och blåst så att läsaren blir mark, snö och blåst."

De där fem åren 1975 De där fem åren 1975
Brita Oledal


De där fem åren
mellan 1940–45, krigsåren, skriver Brita Oledal om utifrån sin egen erfarenhet som bondhustru i västra Värmland. Här berättar hon, vardagligt och realis­tiskt om den unga distriktssköterskan Cilla som gifte sig och blev husmor på gården Mella.
  Vi får följa henne i sysslorna både ute och inne. Vi får dela bekymren då hon ensam måste ta emot beredska­pens representanter vilka ibland rätt hänsynslöst försökte tvinga sej till gårdens alla utrymmen för inkvartering av manskap och hästar.
  Medan männen gick på vakt någonstans i Sverige slet kvinnorna därhemma dubbelt med jord och djur och barn.  Krigsåren liknade en resa genom en lång tunnel, där ingen visste hur färden skulle sluta, men där de som tog sig igenom mötte ett helt annat landskap, där allt var förändrat, såväl människor som levnadsvillkor.
  Med De där fem åren har Brita Oledal berikat bered-
skapslitteraturen ytterligare, men från en ny utgångs­punkt. Vi får äntligen ta del av kvinnliga beredskaps­minnen, utan dramatiska övertoner. Brita Oledal berättar  för oss hur det egentligen var.

An Artist of the Floating World  An artist of the floating world 1986

Kazuo Ishiguro

In the face of the misery in his homeland, the artist Masuji Ono was unwilling to devote his art solely to the celebration of physical beauty. Instead, he put his work in the service of the imperialist movement that led Japan into World War II.

Now, as the mature Ono struggles through the aftermath of that war, his memories of his youth and of the "floating world"—the nocturnal world of pleasure, entertainment, and drink—offer him both escape and redemption, even as they punish him for betraying his early promise. Indicted by society for its defeat and reviled for his past aesthetics, he relives the passage through his personal history that makes him both a hero and a coward but, above all, a human being.
Typografisk handbok 2006

Typografisk handbok 2006

Christer Hellmark

 

Typografi är språk för ögat. Typografisk handbok är sedan många år standardboken om typografi på svenska, konkret hjälpreda och normgivare på det grafiska området, använd i undervisning på alla nivåer, oundgänglig för var och en som arbetar med text.

Också ett måste också för boknördar som vill veta mer om böcker utformning och den som vill ge ut en egna böcker. 

Förverkliga din bokdröm Förverkliga din bokdröm, 2012  
Joanna Björkqvist, Kristina Svensson
- en handbok för dig som vill ge ut på eget förlag. Att ge ut en bok är lättare än det låter. Och roligare.Förverkliga din bokdröm blandar inspirerande berättelser med handfasta råd om allt från kärnläsare till releasefest. Begrepp som ISBN, pliktexemplar och inlaga förklaras på ett enkelt och överskådligt sätt. Författarna delar med stor entusiasm med sig av sina och 25 kollegors erfarenheter av att ge ut böcker. Allt för att också du ska kunna gå från en spirande tanke till färdig bok. Utan att göra deras misstag längs vägen.
Två systrar, Åsne Seierstad Två systrar, 2016
Åsne Seierstad
 
En oktoberdag 2013 försvinner plötsligt två välartade tonårsflickor från sitt hem i Norge. Deras föräldrar pendlar mellan panik och förtvivlan. Vad kan ha hänt dem? Så kommer chockbeskedet: de har gått över gränsen till Syrien. Men deras far är inte typen som ger upp. Orädd ger han sig in i det krigshärjade landet på jakt efter sina döttrar. Vilka är systrarna Ayan och Leila? Vad förde dem från en trygg tillvaro i ett litet norskt samhälle till kalifatet i Raqqa? 
Stefan Zweig, Världen av i går  
Världen av i går, 1942
Stefan Zweig
På ett hotellrum i Brasilien 1939–1941 nedtecknade Stefan Zweig fritt ur minnet sin sedermera legendariska skildring av det gamla Europas undergång. Epoken fin de siècles Wien, första världskriget, hyperinflationen, nationalsocialismens uppkomst och vägen fram till krigsutbrottet 1939, beskrivs. Zweigs bok är en av de stora vittnesskildringarna från Europa under första halvan av förra seklet, om förföljelse och förnedring av judar, om fientlighet mot konst och fritt tänkande.
Frédéric de Hohenstaufen Frédéric de Hohenstaufen,
1980
Jacques Benoist-Méchin

Frédéric II de Hohenstaufen (1194-1250).  Voila un empereur couronné à Rome qui déteste le pape, s'intéresse à l'Islam et n'envisage de croisade que pacifique et diplomatique. Voila aussi un souverain d'une immense culture, parlant plusieurs langues, réunissant à Palerme, sa résidence favorite, des savants juifs, musulmans et chrétiens, favorisant les arts et les sciences. Au fond, un homme trop grand pour son temps, deux fois excommunié par Grégoire IX.

Trädens hemliga liv  Trädens hemliga liv, 2015
Peter Wohlleben
Skogsvaktare Peter Wohlleben berättar fascinerande om oväntade och extraordinära förmågor hos träden, t.ex att träden hjälper grannar (av samma art) i nöd med näring mm. Han citerar de senaste vetenskapliga rönen och kombinerar dem med sina personliga erfarenhet av naturen, vilket skapar nya spännande insikter. Vi kanske tror att vi vet det mesta om skogen och känner till allt om träden. Men den som läser Trädens hemliga liv kommer att gå ut i naturen med helt nya kunskaper och ögon.
Tänka sabbt och långsamt  Tänka sabbt och långsamt 2011
David Kahneman
"Kahneman åskådliggör tänkandets mekanismer med hjälp av två
teoretiska figurer, varav den första (System 1) representerar detta
snabba, mer eller mindre automatiska tänkande, medan den
andra (System 2) betecknar en långsammare, mer beräknande
tankeverksamhet. I en uppsjö av exempel visar han hur dessa
bägge system fungerar, var för sig och tillsammans, och fram
tonar bilden av en ständigt pågående kamp om tolkningsföreträdet".  https://www.svd.se/manniskan--snabbtankt-men-lattlurad-art Mina minnesanteckningar, 52 slagträt, 202 regression mot medeltalet, 354 fyrfätsmönstret, 433 livet som berättelse mm.
Dårskapens lov Dårskapens lov 1511
Erasmus av Rotterdam
Dårskapens lov är en satirisk essä från 1511 av den nederländske humanisten Erasmus av Rotterdam. Essän är en hyllning till Dårskapen personifierad som en gudinna. ”Dårskapens lov”  är omtyckt för sin livlighet och lekfullt virtuosa, ofta självparodierande stil. Precis som den satiriska genren påbjuder låter Erasmus sin berättare vackla mellan skämt och allvar på ett sådant sätt att läsaren manas till varsam och vaksam osäkerhet: när man tror sig skratta med Erasmus inser man ofta att det är han som skrattar åt en. Nesligt, men effektivt.
Madame Bovary 1857 Madame Bovary 1857
Gustave Flaubert

Emma été élevée dans un couvent. Elle rêve d'une vie mondaine comme les princesses des romans.  Elle devient l'épouse de Charles Bovary, qui n'est qu'un simple officier de santé.

Lorsque Emma attend un enfant (Berthe) ils  s'installent à  Emma fait la connaissance des personnalités a Yonville: le pharmacien progressiste et athée Homais ; le curé Bournisien ; Léon, clerc du notaire Guillaumin ; le libertin Rodolphe au château de la Huchette.

Elle n'éprouve plus aucun amour pour Charles, qui pourtant ne lui veut que du bien. Elle laisse libre cours à ses dépenses luxueuses chez son marchand d'étoffes, M. Lheureux. Elle repousse les avances de Rodolphe, et de Léon, puis elle finit par céder. Emma a accumulé une dette envers M. Lheureux, qui exige d'être remboursé. Emma se suicide par désespoir. Charles meurt de chagrin. Berthe est confiée à une tante, pauvre, et qui l'envoie travailler dans une filature.  Monsieur Homais vient de recevoir la croix d'honneur[6].

Gutenberggalaxens Nova Gutenberggalaxens Nova 2016

Nina Burton

Gutenbergs tryckteknik ledde till en medierevolution som förändrades Europa.
Medan mycket ännu vägde blommade renässanshumanismen genom Erasmus av Rotterdam (1466-1536). Han stod bakom en femtedel av Europas böcker, och skulle ge framtiden ett viktigt arv. Nina Burton skriver om Erasmus och hans tid så att man känner sig vara med när han träffar konstnärerna och de intellektuella - Albrecht Dürer, Holbein d.y., Paracelsus, Thomas More och Luther - lika väl som påvar, kejsare, pedagoger och rebeller. Även mindre kända som Aldus Manutius, Conrad Gesner, Andreas Vesalius… Genom Erasmus möter man en hel epok.
Vilken var Erasmus hemlighet? I sina brev klottrade han självporträtt med dubbla ansikten, och hans förmåga att se två sidor födde ett samtal bortom all fanatism - en dröm om ett gränslöst Europa, där kultur och vetenskap knöt nya samband. Men då religiösa strider började skaka världen fick han mäktiga fiender.
Erasmus visade vilken roll litteraturen kan spela i en dramatisk tid som har många likheter med vår egen

Leoparden 1959 Leoparden 1959
Giuseppe Tomasi di Lampedusa
    Berättelsen börjar en majdag 1860 kort efter folkhjälten Garibaldis landstigning på Sicilien. I palatset i Palermo härskar den ståtlige  Don Fabrizio, prins av Salina, en kraftfull man som älskar astro­nomi, vackra kvinnor och sin brorson Tancredi, som har gått med i Garibaldis frihetsrörelse. Då Garibaldi landstiger på ön ställs Don Fabrizios tillvaro på sin spets. Tancredi förlovar sig med Angelica, dottern till en av ”de nya männen” som från ingenting, med hjälp av brutala affärsmetoder och maffians osynliga beskydd, lyckats skapa sig en förmögenhet. Hans ställnng har redan tidigare satts i gungning av nyrika bönder och lågadel, och han konfronteras nu med hotet om en fullständig samhällsomvandling som skulle innebära slutet på släktens storhet. I den folkomröstning som genomfördes på Sicilien efter Garibaldis landstigning manipulerades resultatet så att en redan stor majoritet för ett ja blev ännu större genom att de få och betydelselösa nejrösterna togs bort. Då dödades, säger Fabrizio till sig själv, helt i onödan den tillit som om den fått växa sig stark hade kunnat stå emot annat lönlöst och enfaldigt vandaliserande.
Le forgeron d'Eden Le forgeron d'Eden 2009
Didier CORNAILLE
    Dans un petit hameau isolé du monde et dépeuplé depuis la fermeture de la mine, quelques habitants résistent vaille que vaille. Léonce, l'ancien forgeron, se souvient... Il refait le monde avec ses compères au café tenu par la jeune et jolie Juliette, dont tout le monde est amoureux. Pour lui, aucun doute, le jardin d'Eden, c'est ici, au coeur d'une nature paradisiaque que rien ne saurait altérer. Mais un jour, autour de l'ancienne mine, une drôle d'odeur se répand, des animaux meurent. L'Eden serait-il menacé ? Fidèle à ses racines paysannes et à sa terre d'élection, le Morvan, qui a nourri la plupart de ses romans, Didier Cornaille nous fait découvrir une belle aventure humaine, pleine des secrets du monde rural et de la nature.
Villa Amalia de Pascal Quignard 2007 Villa Amalia 2007
Pascal Quignard
    Ann Hidden, pianiste de renom, découvre un soir que l'homme avec qui elle vit à Paris depuis plus de 10 ans la trompe. Ce même soir, elle tombe par hasard sur un homme qu'elle n'a connu qu'enfant, à l'école en Bretagne. Cet homme (Georges), vivant à présent dans une solitude extrême, cherche de suite à renouer les liens avec Ann.

Celle-ci décidera très rapidement de quitter Paris, son compagnon, sa maison, son emploi, ses pianos, sans en toucher plus d'un mot à quiconque si ce n'est à Georges. Il la recueillera dans son village, sa maison, heureux d'avoir enfin quelqu'un à qui parler, et avec qui manger. Elle ira se réfugier chez lui pour réfléchir aux démarches énormes qu'elle entreprend afin d'effacer cette vie et de recommencer à zéro. De fuir.
Et elle s'en va à Naples où elle trouvera une paix paradisiaque. Et une nouvelle vie sociale.
Les heures souterraines 2014 Les heures souterrains 2014
Delphin de Vigan

Mathilde pointe, à la même heure, dans une entreprise où on ne l’attend plus. Car depuis quelques mois, sans que rien n’ait été dit, sans raison objective, Mathilde n’a plus rien à faire, elle cache à ses amis, à sa famille, ces heures dont elle a honte.
Thibault travaille pour les Urgences Médicales de Paris, la ville qui ne lui épargne rien. Ici ou là, chaque jour, des gens l’attendent qui parfois ne verront que lui. Thibault connaît mieux que quiconque les petites maladies et les grands désastres, la vitesse de la ville et l’immense solitude qu’elle abrite.
Mathilde et Thibault ne se connaissent pas. Ils ne sont que deux silhouettes parmi des millions. Les heures souterraines est un roman sur la violence silencieuse. Au cur d’une ville sans cesse en mouvement, multipliée, où l’on risque de se perdre sans aucun bruit.

L'étranger, Albert Camus 1946  L'étranger 1942
Albert Camus
18 juillet. Hier á midi, sur la plage de Tipaza, un employé de bureau dénommé Meursault, demeurant rue Bab-Azoun á Alger, a tue de cinq baltes de revolver un Arabe non encore identifie. Les motifs du crime restent inconnus. Arrêté, Meursault a été transféré t la prison d'Alger.» Jugé, reconnu coupable de meurtre avec préméditation, condamné å mort et exécuté, on ne saura pas pourquoi Meursault a tut'. II assiste å son procs comme si c'tait un autre qu'on jugeait. Une profonde réflexion sur l'être et la vie, un roman-clé  dans l'ceuvre d'Albert Camus, prix Nobel de littérature en 1957
 Den blå tvålen 2013 Den blå tvålen 2013
Sara Danius

En romanförfattare påpekar för första gången i den västerländska litteraturens historia att tvålen i ett visst sovrum är blå. Vad betyder det? I sin originella bok visar Sara Danius att den urgamla konsten att göra saker och ting synliga tar en radikalt ny vändning på 1800-talet. Det handlar om hur romankonsten slår upp fönsterluckorna mot världen och lär sig att se. Danius anlägger ett nytt och annorlunda perspektiv på realismen, den mest skandalösa av strömningar, och beskriver hur romankonsten bryter sig ur idealism och stiltvång. Realismen vill visa verkligheten sådan den är, inte hur den borde vara. Längst fram på scenen står realismens klassiker, nu i ny och fräck belysning: Stendhal (Rött och svart 1830), Balzac (Förlorade illusioner, La Comédie humaine... ) och Flaubert (Madame Bovary 1857).

L'énigme de retour L'énigme du retour 2009
Dany Laferrière
Une nuit, un coup de fil lui apprend le décès de son père à New York. Ce père qu'l n'a pratiquement vu qu'en photo. Cet événement le fait quitter la baignoire pour prendre la route. D'abord n'importe où, vers le nord ; comme un adieu à cet univers de glace qui l'a tenu au frais si longtemps. Puis à New York pour les funérailles de son père, que l'exil avait rendu fou. Et le voici à Port-au-Prince, où il se terre dans une chambre à l'hôtel, n'osant regarder cette ville qu'il a tant rêvée là-bas dans sa baignoire, à Montréal.

Un roman à la forme neuve, originale, qui mêle haïku et narration. Un livre grave, poétique, onirique, réaliste. Le livre d'un très grand écrivain.

Le , il est élu membre de l'Académie française
V for Vendetta. V for Vendetta 1988
Alan Moore & David Lloyd
V for Vendetta (i Sverige tidigare benämnd V för Vendetta) är en tecknad serieroman 

I V for Vendetta spås en dystopisk framtid för Storbritannien under 1990-talet. Serien skildrar en sorts postapokalyptisk värld där stora delar av världen har förstörts genom kärnvapenkrig, men där de flesta skadorna i Storbritannien har skett via översvämningar och missväxt. I denna framtid har det fascistiska och totalitära partiet Nordmannaelden tagit kontrollen över landet, som styrs som en polisstat och de har utrotat sina motståndare i koncentrationsläger. V, som är en anarkistisk revolutionär klädd i Guy Fawkes-mask, utarbetar en våldsam och teatralisk kampanj för att mörda sina tidigare fångvaktare, få bort den sittande regeringen och få folket i Storbritannien att bli självstyrande igen.

Källa https://sv.wikipedia.org/wiki/V_for_Vendetta

Le Roi des aulnes Le Roi des aulnes 1970
Michel Tournier

L'histoire est celle d'Abel Tiffauges dont on suit le destin étrange de son passage au pensionnat Saint-Christophe où il rencontre l'étrange Nestor, élève privilégié qui le prend sous son aile et qu'il adule, à la Seconde Guerre mondiale qui permettra à Abel Tiffauges de s'épanouir et d'aller jusqu'au bout de ses obsessions.

Le principe d'« inversion » des valeurs traverse l'œuvre. Tournier distingue l'inversion maligne qui tend à faire de son héros un ogre et l'inversion bénigne qui en fait finalement un sauveur porte-enfant. Accaparé par la lecture des signes qui éclairent son destin, grisé par son pouvoir croissant à Kaltenborn, Abel perçoit lors de la chute de l'Allemagne nazie que l'idéologie nazie est le reflet inversé des valeurs auxquelles il croit, la pureté recherchée étant l'inversion maligne de l'innocence https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Roi_des_aulnes_(roman)

Enfance de Nathalie Sarraute Enfance 1983
Nathalie Sarraute
« Enfance » de Nathalie Sarraute est une autobiographie à deux voix !
La première appartient au « je ». La « VOIX NARRATRICE » (c'est-à-dire l'enfant (Natascha) , la voix instinctive, et candide) qui tente de rassembler les souvenirs de ses onze premières années, en explorant et analysant, à la fois des sensations éprouvées et des émotions restées informulées pendant son enfance (sa première rédaction scolaire, la séparation de ses parents, l'attitude de sa belle-mère (Vera), l'indifférence maternelle, sa vie à Paris. Elle aime l'école, de la littérature et de la connaissance en général. Surot l'école est son propre domaine pour lequel elle peut échapper aux ses relations familiales compliquées. Son père la prend en charge, mais sa mère et belle-mère sont durs avec elle. ). Quant à la deuxième voix, elle correspond au double de la narratrice et joue un rôle de conscience morale. La « VOIX CRITIQUE », (c'est la conscience adulte de l'écrivain).
Ensemble, c'est tout. Anna Gavalda Ensemble, c'est tout 2004
Anna Gavlada
Philibert Marquet. de la Durbellière ,46, vit dans un immense appartement de famille. Il héberge Franck Lestafier, 34 ans, très bon cuisinier dans un très bon restaurant. Une fois par semaine, il se rend au chevet de Paulette, sa grand-mère. Paulette Lestafier a 83 ans.
Camille
Fauque a 26 ans. Elle dessine très bien mais, elle ne mange pas beaucoup. Elle fait ce qu’elle peut. Elle fait des ménages. Elle habite le grenier dans une petite chambre de bonne. Elle est très malade quand Philibert la sauve et  l’installe dan
s l’appartement.  Ces quatre là n'auraient jamais dû se rencontrer est partager un appartement. Trop perdus, trop seuls, trop cabossés... Et pourtant, le destin, ou bien la vie, le hasard, l'amour - appelez ça comme vous voulez -, va se charger de les bousculer un peu. Leur histoire, c'est la théorie des dominos, mais à l'envers. Au lieu de se faire tomber, ils s'aident à se relever. Voir plus
Nous tois - Jean Echenoz Nous trois 1995
Jean Echenoz
Nous sommes, Meyer et moi, des agents de l'astronautique. Hélicoptères, avions, fusées, tout est bon pour nous élever l'esprit. Même les ascenseurs et les grues. Nous aimons tout ce qui est vertical. Nous sommes aussi des hommes à femmes. Nous connaissons par c?oer leurs numéros de téléphone et leurs parfums, ... Elle (Mercedes/ Lucie) est sans doute une femme inaccessible mais nous la voulons, nous l'aurons. Nous la suivrons partout. Nous trois parcourrons des millions de kilomètres pour découvrir que, si l'espace n'est que routine, la Terre ne manque pas d'affreux imprévus.
Putins folk Kalle Kniivilä Putins folk 2014
Kalle Kniivilä

Varför älskar ryssarna president Vladimir Putin? 

I väst är Putin en fruktad politiker. Han har kvävt den ryska demokratin i sin linda, krossat oberoende medier och hetsat mot minoriteter genom repressiva lagar. Men för Renat och Galina i den lilla staden Sjumerlja, sextio mil öster om Moskva, är det av mindre betydelse. De har fått det bättre. De har röstat på Putin och tänker göra det igen. Putin har medvetet vänt ryggen åt storstädernas medelklass och satsat allt på att erbjuda ekonomisk trygghet åt vanliga ryssar.

Bönbok för en vän Bönbok för en vän  1977
Joan Didion
I en diktaturstat i Centralamerika har Charlotte vid 1970-talets mitt träffat medsystern Grace Strassner-Mendana, som Joan Didion har gjort till romanens berättare. Via kontakter med landets härskarfamilj har denna Grace tillgång till väldiga rikedomar och lokala hemligheter. Hennes och Charlottes liv flätas samman och får spegla sin tid och sin miljö medan de på ett fascinerande vis illustrerar det ledande temat i Joan Didions författarskap, nämligen vad som av kritiker och litteraturforskare har kallats det amerikanska samhällets praktiskt taget psykotiska sammanblandning av romantik och verklighet. http://www.svd.se/didions-viktigaste-roman-i-nyutgava
Soumission 2014 Michel Houlelebecq Soumission 2014
Michel Houellebecq
Une anticipation dans laquelle un parti musulman remporte la présidentielle contre le Front national.  s'engage dans la carrière universitaire. peu motivé par l'enseignement, il s'attend à une vie ennuyeusemais calme, protégée des grands drames historiques. Il a concacré 7 ans pour une tèse de doctorat sur Joris-Karl Huysmans.

Le Front national de Marine Le Pen, qui a déjà perdu le scrutin de 2017, subit la loi d'une alliance UMP, UDI, PS, associée à la Fraternité musulmane, parti inventé par l'auteur. Son leader, Mohammed Ben Abbes, finit par être élu et choisit François Bayrou comme premier ministre. Le nouveau regime impose la soumission de la femme a l'homme et l'homme a Dieu telle que l'evisage l'islam... ´Francois se convertit ...
Brunkeberg - torget som försvann  Brunkeberg -och torget som försvann 2015
Stella Fare 
Stella Fare beskrive med stöd av hundratals bilder Brunkebrg utveckling sedan det sora slae 1471. Huvvikten ligger på att berätt om allt som försvunnit i samband me Norrmalmsregleringen på 19550-19660 talet. En faktaspäckad bok med en nostaligsk underton. Läsvärd - särskilt för mig som vuxut upp och arbetat med och i området.
Ladivine Ladivine 2014
Marie Ndiaye
Malinka växer upp i en förort till Paris med sin afrikanska mamma, Ladivine. Hon bryter sig loss, byter namn till Clarisse och skaffar sig ett eget liv med man och barn. En gång i månaden besöker hon i hemlighet sin mor. Hon berättar inget om sitt liv, inte ens att hon har en dotter som fått namnet Ladivine.
Une mère, une fille, une petite-fille, entravées par les liens du sang. Peut-on se défaire de ses origines ? Un roman à l'écriture somptueuse, par une Marie NDiaye plus puissante que jamais.
En savoir plus sur 
Les Enquetes Du Commissaire Maigret

Les Enquêtes Du Commissaire Maigret  1967?

George Simenon

Plusieures novelles. Entre autre "Les vacances de Maigret":Le couple Maigret passe ses vacances aux Sables-d'Olonne. Le lendemain de leur arrivée, Madame Maigret doit être hospitalisée d'urgence pour une opération de l'appendicite. À la clinique, une religieuse infirmière glisse dans la poche de Maigret un billet contenant ces mots : « Par pitié, demandez à voir la malade du 15 ». Le lendemain, Hélène Godreau, la jeune fille qui occupe la chambre 15, meurt d'une fracture du crâne. Son beau-frère, le docteur Philippe Bellamy, conduisait la voiture de laquelle sa belle-sœur est tombée deux jours plus tôt : cette mort n'est-elle qu'un simple accident ?

Il y a encore des noisetiers Il y a encore des noisetiers 1969
Geroge Simenon
Le banquier Perret-Latour vit retiré dans son appartement de la place Vendôme. Pat, sa première femme, est à l'hôpital Aux USA. Enfin, c'est Nathalie, la fille de son fils Jacques, qui fait appel à son grand-père...il y a des recommencements possibles pour une vieillesse.
La Carte et le Territoire La Carte et le Territoire 2010
Michel Houellebecq
Roman total, bilan de l’état du monde et autoportrait, labyrinthe métaphysique sidérant de maîtrise : avec "La Carte et le Territoire", Michel Houellebecq signe un très grand livre  http://www.lesinrocks.com/2010/08/29/livres/la-carte-et-le-territoire-formidable-autoportrait-de-houellebecq-1126446/  Jed Martin, cet artiste sur lequel s’ouvre le roman, cartes Michelin , peintures de “métiers”, ...
Pas pleurer 2014 Pas pleurer 2014
Lydie Salvayre

 

On est en Espagne en 1936. La guerre civile est sur le point d'éclater

« L'été radieux de ma mère, l'année lugubre de Bernanos: deux scènes d'une même histoire»
Elle avait 15 ans. Montse et José appartenait à ceux que le clergé franquiste appelait «les mauvais pauvres. Elle avait épousé précipitamment Diego, avec qui elle avait fui l'Espagne en janvier 1939

 

Le Sermon sur la chute de Rome Le Sermon sur la chute de Rome 2012
Jérôme Ferrari
Matthieu Antonetti et son ami d'enfance Libero Pintus décident d'abandonner leurs études de philosophie pour reprendre le bar mis en gérance dans leur village familial corse...ibero est forcé, sous les yeux de Matthieu, d'abattre cet ami détruisant ainsi les derniers espoirs « du meilleur des mondes possibles » que portait ce bar.
Trois contes Trois contes ca 1870
Gustave Flaubert 
Un couer simple (1/3) : Après une enfance miséreuse où elle fut placée comme simple fille de ferme dans la campagne normande à la suite de la mort de ses parents... La procession passe, s'arrête au reposoir où trône Loulou, et un dernier nuage d'encens parvient, sur son lit de mort, à Félicité, qui voit un perroquet immense l'emporter au ciel.
Mademoiselle Fifi Mademoiselle Fifi 1882
Guy de Maupassant 
This story (1/19) takes place in Normandy in the winter of 1870, in a fictional chateau which is being used as a headquarters by Prussian officers 
http://www.guydemaupassant.fr/maupassant.htm
I boke med samma namn finns 19 noveller på 205 sidor
Un profil perdu Un profil perdu 1974
Francois Sagan
 
maigret et le tueur 1969 maigret et le tueur 1969
George Simenon
Maigret råkar vara i närheten när en ung man med en liten bandspelare på magen  sticks ner på öppen gata. Ljudbanden leder fle till ett gäng taveltjuvar. Den riktige mördaren hör så småningom  själv av sig.
Rue des boutiques obscures 1978 Rue des boutiques obscures 1978
Parick Modiano
Huvudperonen Pedro(?) har tappat minnet och söker efter sin verkliga identitet. Under andra världskriget mest i Paris men också Megeve och Polynesien.
 De si braves garçons 1982 Modiano, Patrick    De si braves garcons
Parick Modiano
Scener från internat och om sammnträffanden med gamla klass kompisar många år senare
  De yttre boulevarderna
Parick Modiano
Om en delvid judisk familj under före och under ocupationen i Paris och senare Nice.
  L'horizon 2010
Parick Modiano
Bossman söker sig till sin ungdom bla tillsammans med Mrgaret Le Coz. De har ingen familj och saknar rötter. Mest i Paris under ocupationen.men även i Schweitz.
 

Le mystere Frontenac 1933
Mauriac, Francois

En familjekrönika. En vinfatsfabrikör i Bordeaux och hans två söner och barnbarn. Mellankrigstiden.
 

Belle Époque 1982
Gallo, Max

Ca 1900
Place de l'Étoile  1962?

Place de l'Étoile  1962?
Modiano, Patrick

Om det judiska och massor av litterära citat. Mycket händelserik. Mord mm. Ocupationstiden.
 

La mort d'Auguste 1966
Simenon, Georges

 
  La mystère
François Mauriac
 
  La symphonie pastoral
André Gide
En präst och hans son blir kär i en fattig blind flicka. Jura sent 1800 tal.
100 pix o Le voyage en France
Bénoit Duteurtre
2001 295 pages
En amerikan med en fransk förälder helt tokig i la bel¨le epoque åker till paris och blir uppmärksmmad i media. Nutid.
  Le tueur à la cravate 
par Marie-Aude Murail
2009 362 pages
Kriminalroman för ungdomar i Internet miljö. Njutbar även för relativt vuxna. 
Je Voudrais Que Quelqu'un M'attende Quelque Part

Je Voudrais Que Quelqu'un M'attende Quelque Part

1999 157 pages

12 noveller om hopp och förtvivlan.
Le Réseau Buchéphale DE Rémi Kauffer 2006

Le Réseau Buchéphale  

de Rémi Kauffer

2006, 446 p

Om en grupp  motståndmän (och kvinnor)  i Frankrike 1941-1944
Spännande, lättläst, om motståndmännens hårda liv och död. Rör sig mest i Paris. En del teknik.

Goldstein

Volker Kutscher

 

2011-08-28
Deckare i tidig 30-tals miljö i Berlin. Tegelsten, mycket spännande men rörig. Korruption, polismord mm. I bakgrunden den politiska oron. Gangsterkrig.

 

  Was davor gescha
Marttin Mosebach

 

2012-08-10

En roman om tyskt nätverk inom överklass i Frankfurt. Man träffas varje söndag hos en av familjerna. Allt ser bra ut på ytan.

  Auf leben und tod
Doris Gercke
2012-07-15

Christa Wolf


Stadt der Engel
2011-07-01. .

”Stadt der Engel” handlar om hur författaren försöker förstå sig själv.  Född 1929 i den del av östra Tyskland som sedermera blev polskt. Fördriven därifrån till det som blev DDR där hon verkade dels som berömd författare del som kritiker av systemet men även som hemlig agent för Stasi. Ramberättelsen handlar om en stipendietid i Los Angeles strax efter murens fall. Bland annat med drömmar och i kontakter med tyskar och deras ättlingar som flytt till USA för kriget berättar hon om olika episoder från sitt liv under olika diktaturer. I grunden är hon vänster radikal men inte tillfreds med det som DDR utvecklades till. Särskilt uppehåller hon sig vid tiden strax för murens fall. Han var emot återföreningen – hon ville ha ett verkligt demokratiskt DDR. Romanen har många bottnar och är intressant både ur ett psykologiskt och historiskt perspektiv om hur en dikttur medvetet och omedvetet formar sina medborgare.

Hunkeler und die Augen des Ödipus von

Hansjörg Schneider

 

 

2011-07-01 En deckare i teatermiljö i Basel. Trevligt skriven med många miljöskidringar från Basel och dess omgivning.

Nachricht an alle von Michael Kumpfmüller 2008

2010-12-19 Om en toppolitikers liv och leverne. Cynisk ganska svart historia som utspelar sig i ett odefinierat land i Europa. Sådär. Med utgångspunkt i en europeisk inrikesministers mottagande av ett SMS från sin dotter, som meddelar att hon sitter i ett flygplan som håller på att störta efter en explosion, vecklar författaren ut en intrikat historia där privata och offentliga angelägenheter ständigt korsar varandras vägar. Den drabbade ministern har ingen tid att sörja, ty den personliga förlusten skyms omedelbart av inrikespolitiska oroligheter kopplade till globala katastroftillstånd.

Sprengkraft  von Horst Eckert

2010-12-15 En spännande och tankeväckande thriller i politisk och religiös miljö i dagens Tyskland. Es beginnt mit einem alten Fall: Martin Zander und Anna Winkler sollen sich noch einmal die Akte Noureddine Diouris vornehmen. Der Dealer marokkanischer Herkunft ist vor gut eineinhalb Jahren auf offener Straße erschossen worden, der Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Zudem hat Zander eine eigene Rechnung offen: Ein Maulwurf in den Reihen der Polizei hat Noreddines Bande stets vor Razzien gewarnt, auch dieser Maulwurf ist noch nicht enttarnt.
Svitjods undergång och Sveriges födelse av  Henrik & Fredrik  Lindström  2006, 2006

g

 
Intressanta referenser till platser i Mälardalen som man blir nyfiken på att besöka. Tex Sparrsätra norr om Enköping där Folkungarna & Svearna med Holmger (Holger) Knutsson i spetsen 1247 fick stryk av  av kung Erik den läspe och halte. Birger Jarl halshugger Holmger 1248. er en ny syn på Sveriges och Stockholms tillkomst - men också paralleller till vår egen tid. Slutfasen på 1200-talet förde med sig frågor som liknar dagens: skulle man ge upp en del av självbestämmandet för att ingå i en större kontinental gemenskap? Då handlade det om den katolska kyrkan, idag är det EU. Klivet över de 800 åren är kortare än man tror.
  2007  
Yamilé sous les cèdres de Henri Bordeaux  
1923, 244 pages

 

En romantisk historia från 1800-talets Libanon  med många vackra skildringar av landskapet och folklivet. de kristna maroniterna dömer huvudpersonen till döden för att hon övergivit sin tilltänkte och bytt religion och därmed kränkt släkten och sitt folk!. Hedersmord? Fiancée malgré elle à un ami d'enfance, Yamile, jeune chrétienne maronite, tombe amoureuse d'Osman le musulman. Ils se marient et fuient.Mais le fiancé et le frère de Yamilé la retrouvent.Devant le tribunal familial, Yamilé n'a pas un mot de regret et meurt selon la loi cruelle de la tribu.
The Proud Tower by Barbara W. Tuchman
1966, 615 pages

Mycket sarkastisk och (galg-)humoristisk och välskriven bok om engelsk högadel under den Viktorianska tiden. Även intressanta berättelser om anarkisterna - kunga- och presidentmördarna - tex Gavrilo Princip som sköt ärkehertigen Franz Ferdinand den 28:e juni 1914. Även Lenin skymtar i boken.
En fantastiskt intressant bok. 5/5 A Portrait of the World Before the War, 1890-1914.

A finely and carefully woven look at some aspects of European history before the First World War. Tuchman's basic point is that the prewar years weren't as idyllic as nostalgia would paint them; instead, there were ongoing social upheavals and shifts, such as the rise of labour and decline of the titled aristocracy in England, the violent division of the Dreyfus Affair in France, the growing muscle of the US, and the lurking danger of anarchism.
The Balkans 1804-1999: Misha Glenny
1999,  725 PAGES


Denna bok som handlar hur stormakternas olika "upptåg" har förvärrat och förvirrat  utvecklingen sedan "Turkarna" kastats ut. Våldet mot civilbefolkningen är outhärdligt beskrivet. Jag mådde illa och fick mardrömmar efter att läst den. Inget för personer med ömtåliga magar. Men mycket intressant. 4/5 Nationalism, War and the Great Powers
Glenny provides a lively narrative account of the last two centuries of Balkan history. The focus is on wars and political conflicts, but he also includes biographical material, with portraits of key individuals, and he quotes from contemporary documents and sources to give the reader some idea how people thought and felt at the time.
     
     
     
     
  hem home