För att överbrygga de fyra T-banetunnlar som går under grunden monterades 7 kraftiga stålbalkar 
på pelare som mellan tunnlarna för ner husets last till berggrunden. 

Bild 1a & 1b  Foto: Holger Joné            till bildindex    till nästa bild