Stålstomme för att vinna tid!

Projekteringen av femte höghuset startade ett år senare än för det tredje och fjärde höghusen.

Byggherren AB Samuelsson & Bonnier erbjöd sig att "bygga i kapp" och lovade betala 1 miljon konor till staden om inte huset var färdigt samtidigt som de båda andra den 1juli 1962.

För att kunna bygga så snabbt valde projektledaren Rolf Lerfors att bygga i stål vilket inte var så vanligt då i Sverige.

Sören Johnson och Björn Axelli som skymtar på bilden monterade allt stål på tu man hand.

Bygget finns utförligt beskrivet i Byggmästaren nr 1 1961 och Arkitektur nr 12 1962.

 

Bild 3  Foto: Holger Joné           till bildindex    till nästa bild