Stålstommen strävar uppåt i februari 1961

Arkitekter:

Sven Backström och Leif Reinius. 
Ingemar Benkert.

Bild 5  Foto: Holger Joné         till bildindex    till nästa bild