Hemlock Sjöstigen
Japansk lönn  Sjöstigen mfl

Gråpoppel
  Östra allén Populus × canescens
Silverpoppel Östra allén