Kräftan i Racken

 

 

 

 

Racken.com

 


Kräftan i Racken är av arten flodkräfta (As´tacus astacus) eller som Linné kallade den "Potamobius astacus".

Flodkräftan kan bli upp till ca 17 cm lång från framtaggar till stjärtspets. Dess färg är en blandning av ett blått och ett rött färgämne. Ibland kan det ena saknas och då blir kräftan röd eller blå. Kokt är den dock alltid röd.

Minimimåttet för kräftor är i Sverige 9 cm. Detta mått är kontroversiellt eftersom det leder till en snedvridning av beståndet. De långsamt växande gynnas och det kan leda till en "fördvärgning" av kräftorna. Denna längd uppnår kräftorna tredje säsongen då de är drygt två år. En hanne som är 10 cm väger 35-40g och innehåller 7 g ätbart kött.

Under gynnsamma förhållanden kan kräftan bli 20 år. Som störst kan kräftan bli 17 cm och väga 275 g.

En del av uppgifterna är hämtade ur boken "Kräftor biologi, odling, fiske" av Kai Westman, Hans Ackefors & Viljo Nylund utgiven 1992 på Kiviksgårdens förlag, 91-971188-4-2 ISBN

Läs om Kräftkunskap hos Rackstads lokalbefolkning - utdrag från Per Olssons uppsats i juni numret 2001 av den vetenskapliga tidskriften Ecosystems