Från ängen sydväst om området leder en trappa upp till Utsiktsvägen

Klicka här för att komma till första bilden = flygbilden

Bild 9  Foto: C Zeilon 2000    till bildindex    till bild nr 1