Bilder i uppsatsen Östra Mölna Radhusområde av Caroline Zeilon.

 Förstora bilderna genom att klicka på dem.

Flygbild mot sydväst över Östra Mölna Radhusområde på Södra Lidingö  Däldvägen Från Stenbacksstigen mot ängen och Utsiktsvägen
Från höjden ut över Utsiktsvägen Stenbacksstigen mot Däldvägen Stenbacksstigen

till ritningsbilagor

Från ängen sydväst om området leder en trappa upp till Utsiktsvägen

åter till uppsatsen

webbredigering: Holger Joné